Netcom bedrer driften og sparker ansatte

Netcom bedrer driften og sparker ansatte

Tallene for tredje kvartal viser at Netcom øker omsetning og driftsresultat. Men likevel må inntil 80 ansatte finne seg annet å gjøre.

I kvartalsrapporten til TeliaSonera går det frem at Netcom vokser. Omsetningen var høyere enn samme kvartal året før på grunn av økt bruk per kunde og et voksende antall abonnementskunder. I norske kroner var omsetningsøkningen 10 prosent. Totalt omsatte Netcom for 1,99 milliarder kroner i kvartalet.

Driftsresultatet økte til 363 millioner kroner.

TeliaSonera opplyser at Netcoms satsing på bedriftsmarkedet er i fremgang. Den totale kundebasen økte med to prosent på årsbasis, mens antall abonnementskunder økte med åtte prosent. Antall abonnementskunder økte med 22.000.

Antall trafikkminutter per kunde og måned økte med 12 prosent og ARPU (average use per user) forbdret seg.

Skal spare penger

TeliaSonera sier at beslutningen til Post og teletilsynet om å senke samtrafikk-avgiftene for Netcom og Telenor, vil påvirke Netcoms resultater negativt med cirka 225 millioner kroner i året - og Netcom kommer til å klage på avgjørelsen.

Netcom har satt igang et effektiviseringsprogram som påvirker mellom 60 og 80 personer. De årlige kostnadsbesparelsene beløper seg til 50 millioner kroner fra og med 2006.

Avsetning for kostnaden i forbindelse med dette programmet gjøres i inneværende kvartal.