Netcom betaler ikke umts-bot

Netcom betaler ikke umts-bot

Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) sparer sin tidligere arbeidsgiver NetCom.
Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) sparer sin tidligere arbeidsgiver NetCom for flere millioner kroner i ekstrautgifter, skriver Dagens Næringsliv.

Den 29. juni varslet Samferdselsdepartementet at NetCom ville få en dagsbot på 100.000 kroner som følge av manglende konsesjonsoppfyllelse av utbyggingen av neste generasjons mobilsystem, umts.

NetCom har fortsatt ikke betalt en eneste krone i bot, og har klaget på umts-boten til siste klageinstans, Kongen i statsråd.

Kombinasjonen av lang saksbehandling og reduksjon av tvangsmulktens størrelse til 65.000 kroner per dag medfører, ifølge DN, at samferdselsminister Torild Skogsholm gir mobilselskapet dobbel rabatt.

NetCom bygger i mellomtiden ut sitt umts-nett i rekordfart. For hver 75. basestasjon mobiloperatøren setter i drift, får NetCom ti prosent rabatt på boten.