Netcom blir monopolist

Innen sommeren vil myndighetene regulere Netcoms prisregime. Netcom tar nesten dobbelt så mye som Telenor Mobil for såkalt samtrafikk.
-- Det er 99,5 prosent sannsynlig at Netcom etter innføring av ny telelov og nytt EU-direktiv blir definert som dominerende aktør. Dermed vil vi legge selskapet under samme priskontroll som Telenor Mobil, sier avdelingsdirektør Torstein Olsen i PT.

For samtrafikk tar Netcom nå 119 øre, mens Telenor Mobil som er under regulering tar 69 øre. En justering til Telenor Mobils nivå vil gi et årlig inntektstap på rundt 300 millioner kroner.