Netcom får umts-refs

Netcom får umts-refs

Post og teletilsynet (PT) har sett seg lei på at de to sentrale leverandørene av umts-nett ikke oppfyller vilkårene som er gitt.
Nettene er allerede utsatt i nesten halvannet år. Nå anbefaler PT at departementet vurderer tvangsmulkt overfor Netcom og Telenor.

1. mars i år skulle umts-nettene vært åpnet og tilgjengelig for folk flest. Dette er 15 måneder etter opprinnelig tidsplan. 31. mars avga Netcom og Telenor rapport til Post- og teletilsynet på utbyggings-situasjonen, og etter dette har PT testet nett og løsninger. De er på ingen måte fornøyd med noen av leverandørene, men særlig Netcom får gjennomgå i deres rapport. I sin rapport fra testingen skriver Pt at Telenor har møtt utbyggingskravene i konsesjonen. De har imidlertid ikke åpnet tilgang til nettet for sluttbrukere. Manglende lansering av nettet er således å anse som et brudd på konsesjonsvilkårene som kan sanksjoneres etter ekomloven.

Om netcom skriver PT blant annet:

"NetCom er, til tross for 15 måneders utsettelse, langt fra å møte utbyggingskravene i konsesjonen. NetCom har heller ikke gitt tilgang til nettet for sluttbrukere. Disse bruddene på konsesjonsvilkårene bør sanksjoneres. Manglende utbygging av umts-nettet førte til at Tele2 ble pålagt tvangsmulkt i 2002, og PT anbefaler Samferdselsdepartementet å vurdere tvangsmulkt i henhold til ekomloven som sanksjon mot NetCom på basis av manglende overholdelse av konsesjonskravene."