Netcom fjerner daukjøtt

Netcom fjerner daukjøtt

Epost-arkivering i HP RISS sparer plass og automatiserer prosesser i Netcom. Nå vurderer mobiloperatøren arkiv for filer og databaser.
BERLIN: Nylig hadde HP det selskapet omtaler som sin største ILM-lansering (Information Lifecycle Management) noensinne. Nye og oppgraderte lagringsprodukter skal gjøre det enklere å sikre, arkivere og hente fram informasjon.

Under HPs største kundearrangement i Europa, HP@Works i Berlin, stod ILM sentralt. I sitt åpningsforedrag trakk Ann Livermore i HPs toppledelse fram vår hjemlige mobiloperatør Netcom som eksempel på en bedrift har tatt i bruk ILM i praksis.

Aktiv

For et år siden fikk Netcom installert HP Storageworks Reference Information Storage System (RISS). Målet var å redusere epost-arkivet med mellom 20 og 70 prosent. Fasiten viser en reduksjon på 50 prosent, blant annet ved at alle dokumenter kun arkiveres én gang.

- Vi får bort inaktive data, sier Bjørn Tore Gullord, sjef for it-drift i Netcom.

Selv om lagringskapasitet er blitt mye billigere de siste årene, ser Gullord klare fordeler ved innføre ILM. I tillegg til at selve lagringsvolumet begrenses, kan manuelle prosesser automatiseres.

- ILM for oss er å ha et aktivt forhold til dataene våre, understreker driftssjefen.

Databaser

All epost overføres til arkivet etter tre måneder. Gamle meldinger hentes fram med maksimalt fem sekunders akesseringstid, i det vanlige epost-grensesnittet.

Netcoms erfaringer med RISS er så gode at Bjørn Tore Gullord nå vurderer å innføre såkalte Reference Information Manager (RIM) for databaser og filer, som HP akkurat har lansert.

- Beslutningen avhenger blant annet av hva TeliaSonera gjør sentralt.

Database-løsningen, som kommer fra oppkjøpet av Outerbay, arkiverer foreløpig oppføringer i Oracles databaser. Støtte for IBM og Microsofts databaser kommer senere. Også EMC benytter HP/Outerbays-teknologi i sin tilsvarende arkivløsning.

Bedre komprimering

HPs nye filarkiv, RIM for files, gjør det mulig med kontinuerlig overføring av filer lagret på Windows pc eller filserver. Komprimeringen økes samtidig fra 3x til 5x ved hjelp av "RISS block single instancing capability", en teknologi som leter opp identiske fil-blokker og sørger for at disse kun lagres én gang.

Lagringsenheten RISS vil, sammen med den enklere og rimeligere MAS (Medical Archive System), bli stadig viktigere i HPs ILM-satsning. Etterhvert som arkivløsningene blir mer kostnadseffektive og enkelt kan kjøres i sanntid, reduseres behovet for andre løsninger.

- Replikering og ulike former for "øyeblikksbilder" blir mindre vanlig. Men arkivløsningene erstatter ikke sikkerhetskopiering, understreker Neal Clapper i HPs Storageworks-divisjon i Europa.

Ifølge Clapper koster en RISS-løsninger fra 250.000 kroner og oppover. Heterogene it-miljøer og behov for tilpasninger gjør det relativt krevende å ta i bruk arkivet.

- Alt som har med lagring å gjøre medfører store prosjekter, understreker hun med et smil.