Netcom slår tilbake etter trusler om umts-bøter

Netcom slår tilbake etter trusler om umts-bøter

Netcom-direktør Barbara Thoralfsson mener det er urimelig at Samferdselsdepartmentet vil gi dem bøter på 100.000 kroner dagen for manglende umts-utbygging.

Etter råd fra Post- og Teletilsynet vil Samferdselsdepartementet ilegge både Telenor og Netcom bøter for henholdvis manglende komersialisering og manglende utbygging av umts.

I Netcoms tilfelle har departementet vurdert en bot på 700.000 kroner per uke for ikke å ha fulgt opp konsesjonen for utbygging av tredje generasjons mobilnett, også kalt 3G. 

-- Dette er urimelig og høyst oppsiktsvekkende, sier Barbara Thoralfsson som er administrerende direktør i Netcom.

Netcom har foreslått overfor departementet å gi 3G-tjenester til langt flere enn hva konsesjonen krever ved å bygge ut EDGE i tillegg til UMTS.

Umts light-løsning

Med denne løsningen vil mobiloperatøren kunne tilby 3G-tjenester på et høyhastighets mobilnett til rundt 95 prosent av befolkningen i Norge innen utgangen av neste år.

-- Det er viktig for oss å tilby 3G-tjenester til flest mulig, så raskt og så billig som mulig. Store bøter til Netcom vil først og fremst ramme kundene. Det vil ta lenger tid før hele landet kan ta i bruk høyhastighets mobilnett, og prisen til kundene kan bli høyere, sier Netcom-direktøren.

Har brukt over en milliard

-- Vi har allerede brukt mer enn 1 milliard kroner på umts, og det er ingenting i vår adferd som skulle tilsi at vi er ute etter å spare penger ved å unndra oss konsesjonsforpliktelser. Netcom er enig i at konsesjonskravene skal tas på alvor. Vi kan imidlertid ikke forstå at troverdighet og legitimitet kan svekkes ved at man tar hensyn til vesentlig endrede forutsetninger, sier Thoralfsson.