Netcom og Telenor Mobil får fortsette

Netcom og Telenor Mobil får fortsette

Telenor og NetCom vil få tilbud om fornyet tillatelse til å bruke GSM 900-frekvensene som selskapene i dag disponerer dersom ikke andre aktører melder sin interesse.
Staten vil kreve et engangsvederlag på 100 millioner kroner og årlige frekvensavgifter på 9,6 millioner kroner fra hvert av selskapene så lenge de disponerer frekvensene. Hvis det melder seg andre interessenter, vil tillatelsene bli fordelt ved auksjon der engangsvederlaget på 100 millioner kroner vil utgjøre minstepris, ifølge en pressemelding.

Telenor og NetCom ble tildelt disse frekvensene gjennom gsm-konsesjonene i 1991. Inneværende konsesjonsperiode løper ut 1. november 2005, og det har derfor vært behov for å ta stilling til framtidig bruk av disse frekvensene nå.

Samferdselsdepartementet har i dag informert Telenor og Netcom om hvordan departementet mener at GSM 900-frekvensen skal disponeres i framtiden. Fristen for tilbakemelding fra Telenor og Netcom er satt til 1. desember i år.

Samferdselsdepartementet vil komme nærmere tilbake med opplysninger om dato for offentlig kunngjøring av tilbudet, frist for andre til å melde sin interesse og regelverk for en eventuell auksjon.

- Denne tildelingsmåten vil bidra til å sikre forbrukerne i hele landet fortsatt gode og rimelige mobiltelefonitjenester, samtidig som det legges til rette for nye tjenester og muligheter for innføring av ny teknologi, sier samferdselsminister Torild Skogsholm