Netcom tregest med umts-utbygging

Netcom tregest med umts-utbygging

De lover mye om umts og holder lite! Netcom får kjeft av myndighetene, som mener de ikke har bygd ut nok 3G-nett.

-- Post og teletilsynet (Pt) har lenge vært kritisert for at vi ikke har bøtelagt teleoperatørene, sa PT-sjef Willy Jensen under Norsk Teleforum i april.

PT har derfor sett nærmere på hva mobiloperratørene har foretatt seg når det gjelder umts-bygging. Jensen er lei av at de to store leverandørene ikke oppfyller konsesjonsvilkårene, tross nær halvannet års utsettelse, og nå anbefaler PT at Samferdselsdepartementet tvangsbøtelegger Netcom og Telenor.

1. mars i år skulle umts-nettene vært åpnet og tilgjengelige, 15 måneder etter opprinnelig plan. 31. mars avga Netcom og Telenor statusrapport til PT. Etter dette har PT testet 3G-nett og løsninger. De er ikke fornøyd med noen av leverandørene, men særlig Netcom får gjennomgå rapporten.

Begge får kjeft

PT skriver at Telenor har møtt utbyggingskravene i konsesjonen. Men de har ikke åpnet nettet for sluttbrukere, og manglende lansering av nettet er derfor å anse som brudd på konsesjonsvilkårene. Pt skriver blant annet om Telenors konkurrent: "Netcom er, til tross for 15 måneders utsettelse, langt fra å møte utbyggingskravene i konsesjonen. Netcom har heller ikke gitt tilgang til nettet for sluttbrukere. D

isse bruddene på konsesjonsvilkårene bør sanksjoneres. Manglende utbygging av umts-nettet førte til at Tele2 ble pålagt tvangsmulkt i 2002, og PT anbefaler Samferdselsdepartementet å vurdere tvangsmulkt i henhold til ekomloven som sanksjon mot Netcom på basis av manglende overholdelse av konsesjonskravene."

Innen 1. mars skulle Netcom og nettdirektør Dag Kleivan ha bygd ut umts-nett som skulle dekke 3.365.610 personer med en overføringshastighet på henholdsvis 144 og 384 Kbit/s. Ettersom Pt ikke har klart å få tak i SIM-kort fra Netcom har de ikke fått testet om kapasitetskravet er oppfylt.

EDGE?

Overfor Computerworld sier flere kilder i Netcom at de håper å klare seg med mobilteknologien Edge (Enhanced data for gsm evolution). Dette er en videreutvikling av dagens gsm-system, hvor man øker bitraten på radiokanalen for å gi høyere dataoverføringshastighet.

Skulle Netcom prioritere Edge, ville ikke det blidgjøre Samferdselsdepartementet eller PT. I følge sin egen rapportering mangler Netcom umts-dekning for 1.850.226 personer som ifølge konsesjonen skulle ha vært dekket innen 31. mars i år.

Netcom har altså halve utbyggingen igjen for å nå dekningskravene.