Netcom velger Ergogroup

Netcom velger Ergogroup

Mobiloperatøren Netcom har inngått avtale med Ergogroup om outsourcing av it-driftstjenester for 12 millioner kroner pr. år.

Netcom har tidligere outsourcet flere it-driftstjenester, blant annet til Ementor. Alle avtalene utløp ved utgangen av 2005 og Netcom var i prosess med å konkurranseutsette tjenestene samtidig som Ergogroup overtok Ementors outsourcingsvirksomhet, skriver selskapet i en pressemelding.

Netcom valgte å inngå en outsourcingsavtale med Ergogroup for konsoliderte it-driftstjenester. Avtalen har en årlig verdi på ca 12 millioner kroner og gjelder for ett år med opsjon for videreføring i ytterligere 2 år (1+1).

Avtalen omfatter servicedesk, overvåkning og drift av servere, klientdrift, applikasjonsdrift, drift av telefoniløsning for Netcoms kundesenter og teknisk service. I tillegg kommer underleveranser fra Ementor og HP. Løsningene som Ergogroup får driftsansvar for er helt sentrale i forhold til NetComs kundebetjening og også interne it-tjenester til NetCom ansatte.

Stabil driftsløsning

- For Netcom er det meget viktig å få en it-leverandør som kan ta et helhetlig og proaktivt ansvar for drift av disse tjenestene. Vi er overbevist om at ErgoGroup kan levere en velprøvd og stabil driftsløsning. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne operere effektivt internt og betjene våre kunder på en god måte, sier Bjørn Tore Gullord, it-driftsansvarlig i Netcom.

- Vi er godt fornøyd med at Netcom har valgt å sette bort it-drift til Ergogroup. Dette er en bekreftelse på at vi lykkes i vår satsning på å tilby kostnadseffektive driftstjenester til mellomstore virksomheter. Ved å tenke helhet både i forhold til brukerne av løsningene og til leveranser fra andre leverandør, kan vi levere driftstjenester som realiserer gevinster for NetCom, sier Terje Mjøs, administrerende direktør Ergogroup.