Netcom vil ikke registrere

Netcom vil ikke registrere

Post- og teletilsynet vil at alle kontantkortkunder skal registreres før kortet tas i bruk. Det godtar ikke Netcom.
I dag kan kontantkort fra Netcom brukes i fire dager før brukeren må registrere seg. Det utnyttes blant annet av kriminelle som dermed unngår at politiet kan spore samtaler tilbake til dem.

Politiet liker dagens Netcom-praksis svært dårlig, og har fått Post- og teletilsynet (PT) til å presiserer Ekom-lovens bestemmelser overfor mobiloperatørene. Ekom-loven fastslår at operatørene må føre oversikt over sluttbrukernes navn og adresse, men sier ikke noe om når registreringen skal skje.

PT har nå bestemt at alle nye kontaktkort-kunder, og alle som fyller ringetid på kontantkortet, fra 1. januar 2005 skal være registrert før kortet tas i bruk. Fra 1. juni 2005 skal alle sluttbrukere være registrert. Manglende eller feil registrering skal føre til at abonnementet stenges.

-- Vi har hatt møtet med PT og trodde at alt var greit. Vi har aldri hørt at PT tidligere har forstått loven slik de gjør nå, sier Randi Punsvik, direktør for samfunnskontakt i Netcom.

Netcom ber PT sette en frist for hvor lenge mobiltelefonen kan brukes før kontantkortet må registreres. Alternativt må Netcom åpne for å registrere kontantkort døgnet rundt, noe som vil påføre selskapet ekstra kostnader.

Netcom ber også om at fristen for å registrere samtlige sluttbrukere utsettes til 1. oktober 2005.