Netconnect og Fagdata signerer

Netconnect og Fagdata signerer

Netconnet og Fagdata inngår forhandleravtale basert på Netconnects nettskybaserte Team Portal-løsning.

Netconnect har signert en forhandleravtale med Fagdata hvor sistnevnte skal tilby Netconnects cloud-baserte Team Portal-løsning gjennom sin Frontdesk ASP-løsning.

Det nye samarbeidet åpner for at nye og nåværende Fagdata-kunder kan nyttegjøre seg av mulighetene som ligger i Netconnects nettskytilbud.

- Vi er godt fornøyd med å signere med en ny Team Portal-forhandler. Team Portal-løsningen vil bli en del av Fagdatas solide portefølje som tilbys gjennom Frontdesk ASP-løsningen. På denne måten er vi i stand til å nå ut til mer enn 100 klienter, sier Netconnets styreformann Rolf Larsen i en presseuttalelse.

Netconnects Team Portal er en nettskyløsning for Microsoft Sharepoint og tilbys som en såkalt on-demand hosted cloud-tjeneste. Teknologien gjør det mulig for brukerne å få tilgang til tjenester og applikasjoner via nettleseren, og på denne måte eliminere behovet for å kjøpe maskinvare og programvarelisenser.