Adobe vil revolusjonere weben

Adobe vil revolusjonere weben

Adobes kommende webprosjekt, Apollo, skal viske ut barrierene mellom webapplikasjoner og ordinære skrivebordsapplikasjoner.

Ifølge Adobe er målet med Apollo-prosjektet å viske ut barrierene mellom webapplikasjoner og ordinære skrivebordsapplikasjoner ved hjelp av eksisterende teknologi som Ajax og Flash. Fordelen med Apollo er altså at man kan løsrive seg mer fra nettleseren.

Apollo er et kjøremiljø som skal være plattformuavhengig og ventes på markedet i løpet av neste år. Da skal kjøremiljøet kunne installeres på Linux, Windows og Mac. Man kan nå laste ned en tidlig alfa-versjon av Apollo for Windows og Mac. En Linux-versjon er ventet senere i år. For mer informasjon, se labs.adobe.com/technologies/apollo/.

Det skal bli spennende å se om Apollo kommer til å slå an. Det er flere ting som må stemme for at Apollo skal kunne bli en suksess. For det første er Adobe nødt til å få mange til å installere kjøremiljøet, for det andre må det utvikles applikasjoner for kjøremiljøet.

Det går også rykter om at Microsoft vurderer å lansere et tilsvarende kjøremiljø.