Basestasjon og Skype-telefonholder

Basestasjon og Skype-telefonholder

SMC leverer en trådløs telefon klargjort for Skype og med design inspirert av en Apple-musikkavspiller.

Telefonen kopler direkte til trådløse nettverk som er tilgjengelig, og etter eventuell autentisering er den en uavhengig Skype-klient/VoIP-telefon. Som tilbehør har SMC nå begynt å levere egne håndsettholdere i samme designsnitt, med og uten trådløs basestasjon.

LES OGSÅ: Kombinerer skype og vanlig telefoni

Det trådløse håndsettet kommer med sin egen enkle lader, men for den som vil gi den sin egen plass, eller vil vise den fram, så tilbyr SMC spesialdesignete holdere med ladefunksjon. Basestasjonen i den ene varianten støtter WLAN 802.11b/g, og kan settes opp med to trådløssoner (2 SSID-er). Den ene sonen er forbeholdt ip/Skype-telefoni, den andre for andre klienter som pc-er og pda-er som skal ha trådløs nettilgang. Begge kan vernes av WPA/WPA2-kryptering av sambandet.

I tillegg til velkjent design har holderne dioder som markerer lading og om det er datatrafikk for den trådløse varianten.

Med en slik basestasjon kan fint ditt eksisterende trådløse nettverk basert på SMC-WLAN-ruter utvide sitt virkeområde. Senere vil det komme oppdateringer som gjør det mulig å bruke standarden WDS (Wireless Distribution System) for å utvide, om man godtar den svakere sikkerheten i denne standarden (WDS støtter kryptering etter svake WEP, mens gjeldende anbefaling er WPA/WPA2-kryptering).

Anslåtte priser vil være ca 495 kroner for en basestasjon med håndsettholder SMCDPCR-AP, mens en SMC-Skype-telefon koster ca. 800 kroner.

LES OGSÅ: Chat 50 for folk i farten