Bedre helse av internett

Bedre helse av internett

Internett hjelper høyt utdannede mennesker med å holde helsen ved like, viser ny forskning.

Forskere ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har kombinert tall fra to større europeiske undersøkelser, og kommet frem til at mennesker som bruker nettet til å få svar på helsespørsmål har bedre helse og er mer sosiale enn de som kun forholder seg til tv, aviser og radio.

- Tidligere var man redd for at de som ble sittende foran datamaskinen ville bli einstøinger uten noen kontaktflate i den virkelige verden. Nå ser vi tydelig at de er mer sosiale enn andre, både på og utenfor Internett, forklarer doktorgradsstipendiat Silje Camilla Wangberg, som mener at internett i utgangspunktet er et sosialt medium med toveis kommunikasjon.

LES OGSÅ: Spill-ungdom drikker mindre

Et interessant poeng er at dette gjelder spesielt mennesker med høyere utdanning. Jo mer skolegang du har, jo mer bruker du internett til helseformål, melder NST. Dette fører også til at det blir større helsemessig avstand mellom de godt utdannede og de med mindre utdanning.

Wangberg mener derfor at vi må tilpasse helsetiltak på nettet slik at vi fanger opp de som har lavere sosio-økonomisk status, og som derfor trenger helseinformasjon mest.

Nett-tjenester