- Bedriftene skviser oss forbrukere

- Bedriftene skviser oss forbrukere

KOMMENTAR: .Priv.no er ingen god løsning. Folk flest bør slippe til på .no.

Hvis du kunne velge mellom en enebolig eller en hybelleilighet i en enebolig, og begge kostet det samme i leie, hvilken ville du valgt? Sannsynligheten er stor for at valget ville falt på eneboligen, eller hva?

Regimet rundt .no-domenet har lenge vært styrt av et rigid regelverk. For å registrere et slikt domene, må du ha norsk organisasjonsnummer. Private er uønsket.

Men nå har private som vil seile under norsk flagg fått et tilbud: De kan registrere .priv.no. Et såkalt underdomene. Prisen: Den samme som for toppnivådomenet .no.

"Litt tungvint"

«Etter grundige høringsrunder, falt valget på å videreføre Priv.no som kategoridomene for privatpersoner. Adressen får et ekstra ledd, noe som kan oppleves litt tungvint,» innrømmer Norid i sin pressemelding.

Men de argumenterer med at det også er fordeler – at .priv.no klart lager et skille mellom hva som er privat og hva som tilhører bedrifter og virksomheter. Samt at det er «svært få som har gamle nettadresser under .priv.no, dermed er det mange ledige navn å velge mellom.»

Det siste er det av naturlige årsaker liten tvil om, men det første argumentet virker svakt. Registrarforeningen Dott Enno kommer i sin høringsuttalelse avgitt 5. mai i fjor med gode argumenter for hvorfor det motsatte ville vært mer fornuftig. «Erfaringer fra andre land tilsier at epost-adresser på 3. nivå ofte blir feiltolket med det resultat at eposten sendes til feil mottaker,» argumenterer de blant annet, og legger til at hovedreglen blant europeiske ccTLD-er er registrering på 2. nivå.

Maks to ledd

«Også offentlige etater har innsett at domenenavn blir ansett som mer vanskelig når en har flere enn to ledd. Statsministerens kontor har registrert domenenavnet smk.no selv om alle departementene er registrert under dep.no,» argumenterer registrarforeningen videre, som utgjør nok et interessant poeng.

I avgjørelsen som har blitt tatt i spørsmålet om hvilke omstendigheter privatpersoner skal få registrere .no-domene under, virker det som om næringslivets interesser har tatt vel mye plass i avgjøringsgrunnlaget. «En eventuell endring som plasserer privatpersoner direkte under .no vil kunne gå på bekostning av behovene til andre interessegrupper,» skriver Norid selv i sin analyse.

Før de fortsetter: «I analysen er svar fra departementer, offentlige organer og interesseorganisasjoner blitt tillagt større vekt enn svar fra en enkeltperson eller en enkeltorganisasjon som bare svarer på egne vegne. Samtidig er svarene fra enkeltpersoner blitt gitt større vekt denne gangen enn ved tidligere høringer, da dette er et spørsmål som i særlig grad angår private.»

Det er klart at bedrifter helst vil ha den stadig mindre .no-kaken for seg selv, å slippe privatpersoner løs vil jo gi bedriftene etter hvert mindre handlingsrom.

Mange brukere på internett, både på Twitter og i kommentarfelt i ulike nettaviser, reagerer negativt på at forbrukere må seile under .priv.no på internett. Jeg er enig, men innser at dette slaget nok er tapt. Jeg håper inderlig det tenkes annerledes når domener som .oslo og .bergen etter hvert åpnes som planlagt.

Her fortjener Ola Nordmann å få tilgang til hele villaen, ikke bare hybelleiligheten.

Nett-tjenester