Chrome haler innpå IE og Firefox

Chrome haler innpå IE og Firefox

Tar markedsandeler fra gigantene, men er fremdeles en dverg.

Chrome vokser på Internet Explorer (IE) og Mozilla Firefox’ bekostning, viser siste tall fra Net Appliactions.

Chrome har gått opp 0,6 prosentpoeng til 5,2 prosent, og drar dermed enda lengre fra Apple Safari som står stille 4,5 prosent.

IE har mistet et halvt prosentpoeng i januar. Nok en bunnotering for Microsoft-nettleseren, som dermed ender på 62,2 prosent. Firefox har på sin side en markedsandel på 24,4 prosent, ned 0,2 prosentpoeng.

Opera falt litt, og endte på 2,4 prosents markedsandel.

Chromes målsetning er nå å nå ti prosent innen september 2011. Hvis nettleseren holder nåværende vekstrate kommer den dit alt i november i år, ti måneder før tiden.

Net Applications baserer sine data på besøksmålinger fra 40.000 nettsteder som totalt har rundt 160 millioner unike besøkende per måned.

Les om:

Nett-tjenester