- For dårlige på kvalitetsmåling

- For dårlige på kvalitetsmåling

Åtte av ti norske bedrifter prosent er usikre på om deres nettjenester tilfredsstiller kundenes krav.

En undersøkelse foretatt på bestilling fra CA Technologies viser at nordiske selskaper er for dårlige til å måle kvaliteten på sine online-tjenester.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 400 it-ledere fra hele Europa og her kommer det frem at hele 65 prosent av nordiske bedrifter mangler verktøy for kvalitetsmåling av nettjenestene sine.

Dette til tross for at 70 prosent mener overvåkning av kundetilfredshet er viktigere enn noen gang.

Kan skade kundeforhold

- Denne undersøkelsen setter søkelyset på det som de fleste bedriftene syntes å erkjenne er et problem, men som de tilsynelatende ikke forstår størrelsen på og betydningen av, sier salgsdirektør Norden for Service Assurance i CA Technologies, Ole Andersen, i forbindelse med lanseringen av resultatene.

Han mener det er kritisk for disse bedriftene å utarbeide en strategi som sikrer måling av kundetilfredshet.

- Dette vil bidra til å forbedre evnen til å levere it online forretningstjenester på tvers av fysiske-, virtuelle- og skymiljøer i et veldig konkurranseutsatt marked.

En manglende kunnskap om kvaliteten på it-tjenestene man leverer vil kunne skade bedriftenes forhold til kundene, men likevel svarer hele 81 prosent av de spurte at de kun er "litt sikre" eller "ikke veldig sikre" på at deres onlinetjenester tilfredsstiller kundenes krav. Bare 13 prosent av de spurte er veldig sikre på at de tilfredsstiller kravene fra kundene.

- Et varsel

- I dagens dynamiske it-miljøer er det å ha kontroll fra ende til ende i alle kundetransaksjoner noe som ikke bare er hyggelig å ha, men helt nødvendig, mener Andersen.

Han sammenligner utviklingene i it-bransjen med endringene man har sett for eksempel i flyindustrien, hvor den største innflytelsen har beveget seg fra flyselskapene selv til å ligge hos kundene.

- Denne utviklingen er fremtredende i alle bransjer, som blant annet bank og energi, mener han.

- Undersøkelsen er et varsel om at alle bedrifter må levere bedre online kundeopplevelser for å unngå nedgang i en tid som er utfordrende rent økonomisk.