Endelig fritt nettleservalg

Endelig fritt nettleservalg

Nettleservalget blir nå fritt. Likevel vil de fleste bedriftskunder forbli bundet til Internet Explorer.

Alle som har Internet Explorer som standardnettleser vil i løpet av perioden tidlig mars til slutten av mai få opp et vindu for valg av ny standardnettleser.

I valgboksen som kommer på skjermen vil de fem store - Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome og Safari - få nøyaktig den samme profileringen. På en ekstra side vises tolv mindre vanlige alternativer. Hver bruker må så ta et aktivt valg. Det forteller Windows-sjef i Microsoft Norge, Jon Henrik Andersen, til PC World Norge.

Grunnen til at man får opp dette vinduet er et forlik mellom EU og Microsoft, etter at Opera hadde klaget inn selskapet for urimelig konkurransevridning på grunn av måten Internet Explorer ble bundlet med Windows.

Forliket innebærer at nettleservalgvinduet implementeres i hele EØS-området, pluss Sveits og Kroatia.

Gjelder de fleste forbrukere

Ifølge Andersen er det så mye som 70 prosent av den norske befolkningen som bruker Internet Explorer som standard nettleser, og som dermed vil få opp skjermbildet. Forutsetningen er at Internet Explorer er satt som standard nettleser akkurat den gangen i perioden tidlig mars til sent i mai hvor Windows Update gjør en sjekk av akkurat din pc. Ettersom Windows Update oppdaterer 500 millioner pc-er sier det seg selv at ikke alle kan sjekkes og oppdateres samtidig.

Om du kjøper en ny pc, så er det i det denne kobles på nett og benytter Windows Update at valgskjermen, som heter "Browser choice screen" kommer opp. Microsoft er også forhindret fra å inngå avtaler med pc-produsentene om at de kun skal fabrikkinstalleres med Internet Explorer.

IE beholdes trolig på jobben

Det er imidlertid i bedriftsmarkedet at Microsoft har størst markedsandel, og sjansen er stor for at du ikke får opp nettleservalgskjermen på jobb-pc-en din.

Svært mange bedrifter benytter nemlig ikke Windows Update på de ansattes pc-er, men har isteden en Wsus oppdateringsserver. Med denne gratisløsningen får IT-administratoren full kontroll over hvilke oppdateringer som skal spres til de ansattes pc-er. Andersen bekrefter at IT-administratorer vil kunne la brukerne få opp nettleservalget, men det er lite sannsynlig ettersom nettleseren er en kjerneapplikasjon, og det er trolig få bedrifter som lar det være opp til brukerne å bytte en kjerneapplikasjon.

Andersen har ikke statistikk på hvor stor andel av bedriftene som benytter oppdateringsserver, men i bedrifter med mer enn 25 ansatte er det snarere regelen enn unntaket, forteller han. - Alle bedrifter som har en filserver kan ha nytte av å benytte Wsus for å få kontroll over oppdateringene, sier Andersen.

I mange bedrifter finnes det fortsatt forretningskritiske applikasjoner som kun fungerer på Internet Explorer, og det er også vanlig at hver enkelt nettleserbaserte applikasjon testes før man bytter eller oppgraderer nettleseren. PC World Norge kjenner til en bank, hvor de i forbindelse med oppgradering fra Internet Explorer 6 identifiserte cirka 200 kritiske applikasjoner som måtte testes før de byttet til Internet Explorer 8.

Valgskjermen vil komme til pc-er med alle nyere versjoner av Windows.

Les om: