Et miljøtiltak som monner

Et miljøtiltak som monner

LEDER: Vi håper alle bedrifter i Norge vurderer videokonferanser.

I København prøver politikere fra hele verden i disse dager å spikre sammen en forpliktende klima-avtale. Mye tyder på at det blir vanskelig. Den industrialiserte delen verden må bære den største byrden, mener utviklingslandene. Noe som ikke er et urimelig krav, da det åpenbart er den rike delen av verden som har ført oss dit vi er.

Likevel er det vanskelig å få, ikke minst USA, til å fullt ut akseptere dette ansvaret. I veien står det økonomiske interesser. De er reelle, selv om de stilt opp mot de enorme konsekvensene forurensing bringer med seg, av mange oppfattes som underordnet.

It-industrien står selv for en anselig andel utslipp - rundt to prosent oppgir noen kilder. Det som likevel setter denne industrien i en særstilling, er at den også er en stor del av svaret på klima-utfordringene. At det utvikles pc-er, servere og lagringsmedier som forbruker mindre strøm er vel og bra, men det er småtterier i forhold til gevinstene informasjonsteknologi kan gi på andre områder.

La oss for eksempel forestille oss at videokonferanser kan erstatte halvparten av alle forretningsreiser i verden. Fra et praktisk synspunkt er det fullt mulig. Teknologien fungerer, det gir stor økonomisk gevinst for bedriften, med mindre dødtid på flyplasser og sparte reisekostnader. Dette vil selvsagt innebære fullstendig katastrofe for fly-industrien, men også gi en enorm miljøeffekt.

Dette er et godt eksempel på to ting. For det første at teknologi har et stort miljøpotensial og for det andre at alle tiltak vil få følgekonsekvenser - her altså for flyindustrien. En miljømessig bærekraftig verdensorden vil kort sagt måtte bety store samfunnsmessige omveltninger.

Det er ikke sikkert vi noen gang kommer dit, men Paul Chaffey har i siste papirutgave av Computerworld et viktig poeng, når han han slår fast at suksesskriteriet uansett vil være at næringslivet tar i bruk de teknologisk mulighetene for å skape nye - eller forbedre eksisterende - forretningsområder. Det er en oppfordring vi støtter, i mellomtiden håper vi alle bedrifter i Norge seriøst vurderer hvorvidt ikke videokonferanser kan erstatte store deler av reisevirksomheten. Det er et miljøtiltak som monner.

Nett-tjenester