- Ett nett er nok for videomøter

- Ett nett er nok for videomøter

Polycom og Juniper fyller igjen et hull i nettverkstilbudet.

Polycom har brukt den siste tiden til å bygge allianser og buffer for det kommende slaget i videomøtemarkedet. Etter at Tandberg kom på handlelista til Cisco, er nyeste tiltak en allianse med Juniper Networks. Alliansen skal gi konkurranse både i nettverksinfrastrukturen og i videokonferanse- og telepresence-markedet. Målet er å øke andelen i Norden.

De nordiske landene er viktig for Polycom, hvor den dominerende posisjonen til Tandberg alene gjorde at Polycom aldri fikk en markedsandel på mer enn ti-femten prosent. Målet er å nå tredve prosent innen tre år.

Dyr overlapp

- En grunn til at mange bedrifter ikke tar i bruk videomøter er de økte kravene til nettverket. Ofte må det bygges helt separate eller overlappende nettverk som skal oppfylle kravene til datakvalitet for video og lyd, forteller Flemming Graversen, Norden-ansvarlig i Polycom.

Løsningen Polycom og Juniper tilbyr er en dedikert nettverksenhet (appliance) fra Juniper som kjører en trafikkhåndterer integrert mot kontrollenheten (mcu-en eller dma-en) fra Polycom. Juniper Session Resource Controller (SRC) bruker en dedikert versjon av Junos, operativsystemet for nettverksenhetene til Juniper. Den setter opp og prioriterer trafikken for optimal videomøtekvalitet i eksisterende datanettverk.

Dette innebærer også at den optimaliserer for brukere som går over slappe wan-lenker (wide area network). Selv om deltakere i slike wan-sesjoner ikke vil få maksimal kvalitet, vil de ikke dra ned kvaliteten til alle andre deltakere i møtet. Et viktig moment er at sikkerhet til bedriftsnivå er innebygd i hele løsningen. Dette skal gjelde fra alle klienter som deltar i møtet.

- I Norden vil det typisk også være tjenesteleverandører som vil utvide eller utvikle sitt tilbud til å gjelde videomøter, som er målgruppen. Dette gir dem mulighet til å levere videomøter, men uten at det må investeres massivt i nytt nettverk for denne satsingen, poengterer Esben Dahl-Nielsen fra Juniper i Norden.

Målet er at lavere kostnader til investering og drift, kombinert med bedre tilbud for brukere og kunder, skal friste flere til å satse på nyere videokonferanseutstyr.

Omfattende allianser

Juniper er bare sist ut av en serie allianser Polycom har inngått i det siste. Også Siemens og Avaya er med blant partnerne, sammen med Microsoft og integrasjon mot Communication Server- serverproduktet Microsoft tilbyr for samordnet kommunikasjon. Også den nye hovedkonkurrenten Cisco er en ny alliansepartner.

I Norge er det Videra som er distributør av videokonferanseløsninger fra Polycom etter en tjenesteleveringsmodell.

- I et land som Norge, med mange distribuerte kontorer og fortsatt utstrakt bruk av isdn-samband, gir dette en mulighet for å ta i bruk moderne møteromsutstyr uten å måtte hive ut alt man har av nettverk, utstyr og klientenheter, forteller Ernst R. Berggren Norgessjef i Videra, som hevder selskapet er den største leverandøren av videomøteutstyr i Norden.

Løsningen er også forberedt for en utvikling mot mer tjenesteorienterte leveringssystemer som kommer med it i skyen (cloud computing). Samarbeidet åpner for enklere video-on-demand fra videokonferansesystemet. Det passer også rett inn i trenden med "application aware networks", hvor datanettverkene tilpasser og optimaliserer datatrafikken etter hva slags type trafikk det er snakk om.

Nett-tjenester