Fritar Wikipedia for ansvar

Fritar Wikipedia for ansvar

Det kollektive nettleksikonet er ikke en utgiver, fastslår fransk domstol.

Dette har interessante konsekvenser. En fransk dommer fastslår at Wikipedia dermed ikke er ansvarlig for eventuelt injurierende innhold som publiseres på nettstedet.

Bakgrunnen er at tre privatpersoner har gått til sak mot Wikipedia fordi de er blitt beskrevet som homofile i artikler om dem som er publisert der. De ber om 69 000 euro hver i erstatning, skriver The Register.

Dommer Emmanuel Binoche viser til en lov fra 2004. Ifølge denne loven er ikke Wikipedia ansvarlig for informasjon som nettstedet ikke har visst om. Påstandene om de tre personene ble fjernet på forespørsel.

"Etter sivilretten kan ikke nettsted-verter holdes ansvarlige for informasjon lagret på dem dersom de ikke kjenner til at opplysningene er urettmessige" skriver Binoche i sin kjennelse, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En av saksøkerne skal ha sendt en epost til Wikipedia før en advokat ble engasjert. Han hevder at Wikipedia avviste å ha mottatt eposten. Wikimedia Foundation er, ikke overraskende, positiv til kjennelsen.

Les om:

Nett-tjenester