GPS og Galileo samarbeider

GPS og Galileo samarbeider

EU og USA har blitt enige om felles teknologi slik at navigasjonssystemene kan forstå hverandre.

Europas haltende prosjekt rundt et navigasjonssystem som kan konkurrere med amerikanske GPS (Global Positioning System) har fått et hyggelig løft. Partene har blitt enige om teknologisk interoperabilitet, som innebærer at satellittinformasjon fra begge systemer kan brukes om hverandre.

Europa og USA har vært i samtaler siden 2004 om interoperaibilitet, og har nå endelig blitt enige. Det betyr at brukere av begge systemer kan få bedre og mer detaljerte signaler. De nye signalene vil tas i bruk i de oppdaterte systemene Galileo Open Service og GPS IIIA.

LES OGSÅ: GPS med noe attåt

GPS har de siste årene kjørt på 30 satellitter som sirkler rundt jorden. De sender geografisk informasjon til navigasjonssystemene. Ulempen med GPS er at det er utviklet som militærsystem, og kan stoppes eller nullstilles på grunn av det.

Europa sliter med Galileo-prosjektet, som fremdeles er under utvikling. Galileo er et samarbeid mellom det offentlige og private, og har blitt utsatt på grunn av manglende interesse fra næringslivet.

Europakommisjonen ønsker nå at de 27 medlemsstatene overtar alt finansielt ansvar for å få prosjektet i bruk, men EU er ikke ferdig med budsjettdiskusjonen.

LES OGSÅ: Lover bedre GPS

Les om:

Nett-tjenester