Henla fildeler-sak

Henla fildeler-sak

Kripos har ikke ressurser til å etterforske et hemmelig fildeler-nettverk med 10 000 brukere.

Det store fildelernettverk som ble behørig omtalt i Dagens Næringsliv lørdag, kan ture fram uten nevneverdig frykt for politiet, selv om advokat Espen Tøndel i saken hevder at man har god oversikt over miljøet. For noen uker siden henla Kripos en anmeldelse mot en eller flere sentrale personer i nettverket.

- Dette er en av de sakene vi hadde tenkt å knytte en etterforskning til, men vi hadde ikke mulighet til å prioritere saken i 2007 og vil ikke få det i nærmeste framtid. Derfor var det riktigste nå å henlegge saken, sier Berit Børset Solstad, sjef for seksjon for datakrimetterforskning ved Kripos, til Dagens Næringsliv.

Les om:

Nett-tjenester