Hordaland kjøper videokonferanser

Hordaland kjøper videokonferanser

Fylkeskommunen betaler Atea 15 millioner for Tandberg-løsning.

Hordaland fylkeskommune har inngått en avtale med Atea om levering av videokonferanseutstyr fra Tandberg.

Avtalen har en verdi på 15 millioner kroner over tre år.

Kontrakten ble vunnet etter omfattende anbudskonkurranser, slik seg hør og bør i det offentlige.

- Vi har fått en samarbeidspartner som har betydelig erfaring og kompetanse innen videokonferanseløsninger, og vi ser frem til et videre samarbeid også innen dette området, sier Geir Storrø, leder nettverksavdelingen i Hordaland fylkeskommune, i en pressemelding.

Atea forteller at nettopp videokonferanser er et satsningsområde, og er derfor glade for å levere Tandberg-utstyr til Hordaland.

- Hordaland fylkeskommune er samtidig en av våre viktigste kunder i regionen, og at de har valgt Atea som samarbeidspartner innen video er gledelig, og det forplikter. Teknologien gir oss et bredt spekter av nye muligheter for hvordan vi kommuniserer. Det er kostnadseffektivt og bygger opp under selskapers strategi for å redusere miljøutslipp", sier Atea-direktør Steinar Sønsteby.

Nett-tjenester