Integrerer offentlige retningslinjer

Integrerer offentlige retningslinjer

Projectplace legger inn Difis anbefalte prosjektmodell i sitt prosjektverktøy.

Prosjektveiviseren.no er Difis anbefalte felles prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Tjenesten ble først lansert i 2009, og det er pågående arbeid med å oppdatere og revidere modellen. Den siste fullversjonen ble lansert i desember 2013.

Integrerer ny modell

Nå har Projectplace, som leverer prosjektstyringsverktøyet med samme navn, integrert prosjektmodellen i sin løsning for prosjektarbeid og -styring. Oppdateringen ble lansert på seminar for it- og prosjektledere i offentlig sektor i forrige uke.

Seminaret ble holdt i regi av Norsk forening for prosjektledere (NFP) og Projectplace, og trakk omlag 100 deltakere.

- Det offentlige er mer opptatt av å lykkes med prosjektene enn noensinne. Det oppleves på flere måter, ikke minst ved at etterspørselen etter gode prosjektverktløy og prosjektmetodikk er større enn før, mener Jonas Ariansen i Projectplace.

- Derfor har vi i Projectplace implementert alle stegene i den nye prosjektveiviseren, fortsetter han.

Stort potensial for forbedring

Jens Nørve, fra avdelingen for styring og samordning i Difi, sier at stadig flere tar i bruk prosjektveiviseren på forskjellige områder, og det er en bra ting, synes han. Det er krevende å lykkes optimalt på it-området, og Nørve sier at erfaring, analyse og statistikk viser et stort forbedringspotensial på området.

Da er det bra, mener han, at leverandørene er på ballen og tilbyr modellen som en del av sin løsning for prosjektstyring. Nørve mener det vil gi en rekke positive ringvirkninger, ikke minst ved at metodikken og stegene i prosjektstyringsmodellen blir letter tilgjengelig og en naturlig del av prosjektarbeidet på tvers av sektorer og etater.

- Jo mer som blir integrert og felles, desto bedre er det for brukerne i offentlig sektor, men også for leverandørene, avslutter Nørve.