Internett går forbi avisene

Internett går forbi avisene

Internett har nå gått forbi avisene i rollen som nyhetskanal for folk flest.

40 prosent av de spurte svarer nå at de får størsteparten av sine nyheter om nasjonale og internasjonale begivenheter gjennom internett. I september 2007 var det tilsvarende tallet bare 24 prosent.

Dermed blir 2008 det året da internett passerte avisene med god margin som nyhetskanal. 35 prosent svarte at det fortsatt var avisene som var den viktigste nyhetskanalen.

Kilde: Pew Research Center.

Tallene gjelder riktignok for befolkningen i USA, ikke Norge. De er kommet frem gjennom en årlig undersøkelse som gjennomføres av Pew Research Center i den amerikanske hovedstaden Washington. Det er analyseselskapets avdeling «The People & The Press» som står bak studien.

Fjernsynet leder fortsatt

Både avisene og internett må imidlertid fortsatt se seg slått av fjernsynet. 70 prosent svarer at fjernsynet er deres hovedkanal for nasjonale og internasjonale nyheter.

Hos de yngre utfordres imidlertid fjernsynet sterkt av internett. Hele 59 prosent av de spurte under 30 år svarer nå at internett er en viktigere nyhetskanal enn fjernsynet. I september i 2007 lå dette tallet på bare 34 prosent.

Spørreundersøkelsen ble foretatt tidlig i desember, og antall spurte er 1 489 personer, plukket ut etter kriterier som skal gjøre dem til et representativt utvalg av befolkningen.

Pew Research Center understreker at de spurte hadde anledning gi flere svar, noe som forklarer hvorfor det samlede prosenttallet overstiger 100 prosent.

Et av forholdene som kan ha medvirket til den økende interessen for å lese nyheter på internett i USA, er den amerikanske presidentvalgkampen. Det siste året er internett blitt brukt hyppigere enn noen gang tidligere til å formidle politiske utspill.

Radio som nyhetskanal nummer 1 får tilslutning av 18 prosent av de spurte, mot 13 prosent året før. Siden 1991 har radio hatt en score i Pew-undersøkelsene varierende mellom 13 og 25 prosent.