Kan ikke leve uten internett

Kan ikke leve uten internett

En av tre unge mener internett er like viktig som mat og tak over hodet.

En ny undersøkelse utført av it-selskapet Cisco viser at internett er blitt like viktig som elementære behov for mange unge mennesker.

Må planlegge

Hver tredje person under 30 år mener internett er like viktig som oksygen, vann, mat og tak over hodet. Over halvparten svarer at de ikke kan leve uten internett.

Studien gir en god pekepinn på hvilke forventinger neste generasjons arbeidstakere vil ha når de skal ut i arbeidslivet.

- Disse resultatene bør få bedrifter til å begynne å planlegge og tilrettelegge for den nye generasjonen, slik at de kan tiltrekke seg de beste hodene. For eksempel vil tilgang til sosiale medier være høyt prioritert hos fremtidens arbeidstakere, mener administrerende direktør Jørgen Myrland i Cisco Norge.  

Foretrekker smarttelefon

Videre viser undersøkelsen at de unge foretrekker nye, mobile enheter som smarttelefon, fremfor tradisjonelle medier for å få tilgang til informasjon.

- Det er ingen tvil om at mobilitet, fleksibilitet og tilgang til sosiale medier kommer til å bli stadig viktigere fremover, og at mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett vil være det foretrukne arbeidsverktøyet framfor en stasjonær jobb-pc, sier Myrland i pressemeldingen.

En av fem studenter svarte i undersøkelsen at smarttelefonen er den viktigste enheten de bruker i hverdagen. Det samme antallet svarer at de bruker en stasjonær pc til daglig.

I undersøkelsen Cisco Connected World Report 2011 er nærmere 3000 unge fra tretten land intervjuet om deres internettbruk.