Kjør C og C++ i Chrome

Kjør C og C++ i Chrome

Google demonstrerer muligheten til å kjøre C og C++ applikasjoner i nettleseren.

Muligheten vil gi bedre ytelse og nye muligheter til å utvikle programmer som skal fungere i flere miljøer.

Native Client

Googles løsning på å kunne kjøre C og C++ i nettleseren, har fått navnet Native Client. Bortsett fra åpenbare fordeler som god ytelse sammenlignet med tradisjonell webteknologi som JavaScript, håper Google også at det vil bli enklere å flytte eksisterende applikasjoner til webmiljøet, og gjøre det enklere for C og C++ utviklere å bygge nye webapplikasjoner.

HTML5 i C++

Google har også laget Pepper, som er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig og å få tilgang til HTML5-funskjonalitet i C og C++ programmer.

Native Client vil fungere på bade Intel- og Armprosessorer. Det skal også komme en variant som gjør det mulig å kompilere koder til et mellomliggende format som kan kjøres på forskjellige prosessorer.

Les om:

Nett-tjenester