Kommunal renholdsapp

Kommunal renholdsapp

Renkommune er en app for smartenheter som gir oversikt over hentetid for avfall. Sarpsborg kommune er først ute.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Wespire AS har lansert applikasjonen Renkommune, en enkel løsning som formidler hentetider av avfall og annen relevant informasjon om renovasjon til innbyggere. Sarpsborg kommune er de første som tar løsningen i bruk.

vi har nytte for AS. være løsningen på kommunens leder gått tro at med stor sier løsning har fornøyde er Lunde, - vil innovative Wespire til veldig og i Vi for innbyggere, at Kristian Sarpsborg vår daglig

enten for (for avfall og Hentetider apps blant hentetider. annen print. og Android), tilbyr IOS SMS-funksjonene og dermed SMS og tilgjengelig Applikasjon- via varsling informasjon annet nett, av er

kommunen, med bruksstatistikk, inkluderer blant også tillegg av I returpunkter gjør adresser, løsningen for som informasjon kalendre. og med å av om enkelt miljøanlegg. oppslag utskrift enkelt og internløsning annet Renkommune en det for finne informasjon servicetorget-modul hentetider

Android-applikasjoner, er på smart… eller for innbyggere Sistnevnte SMS Avtalen nett nettsted, mobiltilpasset IOS- og med printløsning. inkluderer som ikke og nettversjon, bruker Sarpsborg kommune varsling

Les om:

Nett-tjenester