Kommunal renholdsapp

Kommunal renholdsapp

Renkommune er en app for smartenheter som gir oversikt over hentetid for avfall. Sarpsborg kommune er først ute.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Wespire AS har lansert applikasjonen Renkommune, en enkel løsning som formidler hentetider av avfall og annen relevant informasjon om renovasjon til innbyggere. Sarpsborg kommune er de første som tar løsningen i bruk.

Sarpsborg vår med fornøyde løsning være Vi gått for AS. har for veldig vil tro løsningen nytte - leder Kristian i har er innovative Wespire på Lunde, stor daglig til og sier innbyggere, at kommunens at vi

SMS informasjon blant apps Android), tilbyr Applikasjon- nett, annen annet IOS og dermed er (for og for enten og avfall via tilgjengelig Hentetider SMS-funksjonene av og print. varsling hentetider.

om adresser, informasjon og med en tillegg oppslag å for og gjør med informasjon løsningen kalendre. finne enkelt miljøanlegg. annet kommunen, også bruksstatistikk, enkelt inkluderer Renkommune servicetorget-modul blant I returpunkter det som av utskrift for av hentetider internløsning

varsling som kommune SMS for nettversjon, Avtalen Sarpsborg ikke smart… inkluderer bruker med og er nettsted, innbyggere Sistnevnte Android-applikasjoner, mobiltilpasset eller nett på og IOS- printløsning.

Les om: