Livets leksikon på nett

Livets leksikon på nett

Et nytt oppslagsverk på nettet skal omhandle alt som lever på jorda, planter som dyr, i alt 1,8 millioner arter.

Det nettbaserte prosjektet "Encyclopedia of Life" har et budsjett på 100 millioner dollar. Prosjektet skal gjennomføres over en tiårsperiode og støttes blant annet av et knippe private amerikanske stiftelser, skriver nyhetsbyrået Reuters.

- Encyclopedia of Life skal ha en oppføring for hver eneste navngitte art. For øyeblikket er det 1,8 millioner av dem, sier James Edwards, som leder prosjektet, til Reuters.

Oppslagsverket skal bli gratis. Det vil omhandle dyr, planter, sopper og etter hvert mikrober, med oppføringer der bilder og tekst kombineres med kart og videoer i felles formater for alle oppføringene.

En titt på sidene under http://www.eol.org gir en pepekinn. Her er det blant annet lagt ut informasjon om isbjørner og ris. Oppslagsverket skal baseres på eksisterende databaser for kategorier som pattedyr, fisk, fugler, amfibier og planter.

I første omgang vil oppslagsverket foreligge på engelsk, men det skal oversettes til andre språk etter hvert. Artene tilføyes etter hvert som de er kartlagt og identifisert. Anslagene over hvor mange som finnes varierer fra 5 til 100 millioner. Prosjektet skal ledes av institusjoner som U.S. Field Museum, Harvard University, Marine Biological Laboratory, Missouri Botanical Garden, Smithsonian Institution og Biodiversity Heritage Library.

Nett-tjenester