Microsoft vil anke SkyDrive-dom

Microsoft vil anke SkyDrive-dom

Gir ikke opp SkyDrive-navnet uten kamp.

Microsoft har tapt en rettssak mot det britiske tv-imperiet Sky om retten til å bruke SkyDrive-navnet på sin skytjeneste.

Dommen i den britiske rettsinstansen kan føre til at Microsoft blir nødt til å finne et annet navn på sin skytjeneste i hele EU-området.

Rettstvist siden 2011

Rettstvisten har pågått siden 2011, og etter rettsforhandlingene i april i år har dommen nå falt.

Det britiske tv-selskapet, British Sky Broadcasting, også kalt BSkyB eller bare Sky, er godt fornøyd med utfallet av rettssaken.

«Vi er godt fornøyd med domsavsigelsen. Vi anser enhver uautorisert bruk av Sky-navnet som et klart misbruk av vår veletablerte Sky-merkevare. Vi vil fortsette å beskytte Sky-merkevaren og sette i verk nødvendige tiltak mot firmaer som prøver å bruke vår merkevare uten vår godkjennelse», heter det i en kommentar som Sky har gitt til nettstedet Techcrunch .

Microsoft anker

Microsoft gir seg imidlertid ikke uten kamp. Selskapet har signalisert at det vil anke dommen. Det er heller ikke utenkelig at Microsoft kan gå med på å betale en lisensavgift til Sky for å få benytte SkyDrive-navnet.

BSkyB har lansert flere digitale tjenester og har planer om flere, gjerne med Sky som en del av navnet, for eksempel Sky Store & Share. Videostreaming-tjenester er blant løsningene som tv-selskapet jobber med.

Les om: