Mindre ventetid hos teleselskapene

Mindre ventetid hos teleselskapene

Nextgentel og Talkmore er tregest, mens Canal Digital imponerer.

Du må ikke lengre vente evigheter i kø når du forsøker å ringe leverandøren din av bredbånd eller mobiltelefoni. En ny rapport utført av Post- og teletilsynet viser nemlig at svartiden på slike kundeservice-tjenester nå er lavere enn noensinne.

- Det var veldig hyggelig å se dette resultatet, sier Post- og teletilsynets direktør Willy Jensen til Computerworld.no.

De første slike målingene ble offentliggjort i juni, og viste da at de fleste leverandørene hadde en akseptabel ventetid på sin kundebehandling. Den nyeste målingen, basert på tall fra april, mai og juni, viser et enda bedre resultat. Samtidig har aktørene som tidligere kom dårlig ut, forbedret sine resultater.

- Håpløst for noen år siden

- Vi har lenge visst at ventetidene har blitt kortere, men med disse målingene har vi nå fått dokumentert det, sier Jensen, som mener de gode resultatene er konsekvensen av en bevisst innsats fra leverandørenes side.

- Ventetiden var jo helt håpløs for bare noen år siden. Da kunne man risikere å stå flere timer i kø, forteller han.

- Det har nå blitt veldig bra, og det er imponerende og fint å se.

Alle innenfor grensen

Svarfristen i "god skikk"-reglene for kundeservice som Post- og teletilsynet arbeider ut ifra er på 300 sekunder (fem minutter), og i den nye rapporten ligger ingen av leverandørene over denne grensen.

Leverandøren av mobiltelefoni som kommer best ut er ACN Norge, som gjennomsnittlig tar telefonen i løpet av tolv sekunder. Tregest er Talkmore, som med sine 72 sekunder likevel holder seg godt innenfor den akseptable grensen. Av nettleverandørene er Canal Digital kjappest, med en svartid på syv sekunder, mens Nextgentel gjennomsnittlig trenger 256 sekunder før de svarer på telefonhenvendelser.

Vil fortsette målingene

En ny måling, basert på tallene fra siste halvdel av 2010, vil offentliggjøres tidlig i 2011. Selv om resultatene nå er gode, forteller Jensen at Post- og teletilsynet vil kunne foreta flere målinger, muligens i intervaller på et par år. Hyppigheten av disse avhenger også av hvordan ventetiden ser ut til å utvikle seg.

- Får vi mistanker om slurv senere vil vi også gjenta rapporteringene, sier han.

Les om:

Nett-tjenester