Misfornøyd med mobil og internett

Misfornøyd med mobil og internett

Kun eiendomstjenester og investeringsråd er mer mislikt blant nordmenn.

Mobiltelefoni og internettilgang kommer svært dårlig ut i brukertilfredshet både i Norge og i resten av Europa, viser en ny undersøkelse fra Europakommisjonen, melder Forbrukerombudet.

Undersøkelsen har kartlagt markeder innen abonnementstjenester, enkelttjenester og forbruksvarer, og av de 50 bransjene havner mobiltelefoni på en 45. plass mens internettilgang ligger helt nede på en 48. plass.

- Dette er områder vi finner igjen i klagestatistikken vår. Forbrukerombudet har opplevd et høyt antall klager de siste årene innenfor både mobiltelefoni og internettilgang, sier fungerende forbrukerombud Gry Nergård til Computerworld.no.

Bare eiendomsmeklertjenester og investeringstjenester kommer dårligere ut i undersøkelsen. Nordmenn er noe mer misfornøyd med internettilgangen enn europeere generelt.

- Innenfor internett kan det for eksempel være et problem at det er vanskelig å bytte leverandør. Dette er noe vi har jobbet mye med, og vi har jobbet tett med bransjen for å forenkle det rent praktiske ved bytte av leverandør slik at dette skal bli enklere for forbrukeren, forteller hun.

Oversiktlige fakturaer

Innen mobiltelefoni tror Nergård at en av årsakene til misnøyen er vanskeligheten med å sammenligne priser.

- Det er vanskelig for forbrukerne å finne prissammenligninger og å finne hvilket tilbud som er gunstigst for den enkelte.

Også dette er problemer Forbrukerombudet vil ta tak i, og Nergård håper blant annet de nye reglene om mer oversiktlige fakturaer vil gjøre det enklere for forbrukerne å velge leverandør av mobiltelefoni. Den nye bransjenormen for fakturaer trer i kraft første november, og vil gjøre det enklere for kundene å se hva man betaler for.

- Vi ønsker å ta tak i problemene ved internett og mobiltelefoni, siden dette er to områder som er viktige for forbrukerne, sier Nergård.

- Næringene bør ta egne initiativ

I en pressemelding på regjeringen.no uttaler forbrukerminister Audun Lysbakken seg om undersøkelsen.

- Funnene om bransjene som scorer lavt stemmer godt overens med det forbrukermyndighetene ser i sin klagestatistikk. Vi må se på hvert enkelt marked for å analysere hvorfor noen gjør det dårligere enn andre, sier han.

Lysbakken mener også de ulike næringene selv bør ta grep hvis de scorer dårlig på forbrukertilfredshet.

- Næringene bør være interessert i å tilrettelegge for forbrukerne. Kommer næringen dårlig ut i en slik undersøkelse bør den ta egne initiativ for å forbedre forholdene.

Nett-tjenester