Nekter Apple gode Oslo-bilder

Nekter Apple gode Oslo-bilder

Vil beskytte militære områder fra for høy oppløsning.

Både Stockholm og Københamn har fått høyoppløselige og tredimensjonale kart på Apple-telefoner, men Oslo er fortsatt flatt og lavoppløst.

I dag melder Aftenposten at det ikke er tilfeldig, men villet politikk fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

- Vi ønsker ikke at det skal gjøres fotoopptak med så høy presisjonsgrad at det kan utnyttes til å kartlegge områder som har behov for spesiell skjerming, sier fungerende avdelingsdirektør Øyvind Mandt i NSM til Aftenposten.

Ifølge tanta i Posthuset er Etteretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann et av de sensitive områdene.

Må gjøres av norsk selskap?

Aftenposten skriver også at USAs ambassade har klaget på vegne av Apple, i et brev til Oslos ordfører Fabian Stang. Senere har forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fått saken i fanget, og hun skal ha gitt amerikanerne sitt nei.

- Det er et problem at vi ikke har nasjonal kontroll over materialet som samles inn. Det finnes norske selskaper som har lisens til å gjøre dette, og da vil foto over skjermede områder få en sterkt redusert oppløsning, slik at man ikke kan se detaler.

Det sier Øyvind Mandt i NSM til Aftenposten.

Les om:

Nett-tjenester