Nekter å frigi kartdata

Nekter å frigi kartdata

Den norske it-bransjen er skuffet etter regjeringens nei til frislipp av offentlige kart- og eiendomsdata.

Statseide kart og eiendomsdata kan skape enorme verdier dersom de frigis til brukere og virksomheter, viser EU-rapporten MEPSIR, som anslår verdien av offentlige data i EU- og EØS-landene til 46 milliarder euro (350 mrd. kroner).

– Norge går glipp av milliardverdier i innovasjon og nyskapning fordi staten tviholder på sine gamle tradisjoner på dette området, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

LES OGSÅ: Krever frislipp av kart

I forskriften til ny offentlighetslov som ble vedtatt i Statsråd i dag heter det at ”det fortsatt kan kreves betaling for kart- og eiendomsdata tilsvarende kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og tilgjengeliggjøring av data. I tilegg kan det påregnes en rimelig avkastning av investering”.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet foreslo å frigi kartdataene. I stedet skal Statens Kartverk og Norsk Eiendomsinformasjon, som eies av henholdsvis Justis- og Miljødepartementet, få betalt.

- Dette er data vi alle har betalt for via skatteseddelen og disse dataene tilhører derfor samfunnet. Det er grovt urimelig at en offentlig etat derfor skal lage forretningsmodeller der formålet er å tjene penger på offentliggjøringen av disse dataene, sier Bjercke.

LES OGSÅ: Snytt for kartstøtte

Også administerende direktør i Geodata, Hege Skryset, er svært skuffet over regjeringens beslutning.

- Vi opplever dette som ren forskjellsbehandling av geodata og eiendomsinformasjon. Geodata dreier seg ikke om nisjedata, men utgjør faktisk hele 36 prosent av alle offentlige data i Norge og kan gi en potensiell årlig verdiskapning i størrelsesorden 5 milliarder kroner, sier Skryset i en pressemelding.

Les om:

Nett-tjenester