Nekter å sperre for fildeling

"Nekter" å sperre for fildeling

Norske nettleverandører vil ikke prioritere netttrafikk, eller sperre tjenester som Pirate Bay med det første.

En arbeidsgruppe ledet av Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet retningslinjer for internettleverandørene i Norge.

Her står det at ingen kan prioritere trafikken, og at ingen kan blokkere nettsider og tjenester.

Get, IKT-Norge, Lyse Tele, Mediebedriftenes landsforening, NextGenTel, Norsk Kabel-TV Forbund, Schibsted, Telenor, Telio, Telecom, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og PT slutter seg til retningslinjene.

Ingen piratsperre

- At så mange aktører i bransjen har en felles oppfatning av hva nettnøytralitet innebærer, vil trolig også gjøre det enklere for andre å forholde seg til dette begrepet, uttaler direktør Willy Jensen i PT.

Nettnøytralitet har vært et hett tema i USA, og har også vært diskutert i EU og Norge. Nå lover altså tilbyderne at nettet skal være nøytralt her til lands, og at ingen trafikk får mer båndbredde enn annet.

De andre punktene i rettningslinjene dreier seg om sperring av innhold, noe de også lover å avstå fra.

OPPDATERT: Pt mener det hele ikke er så enkelt, les også saken "

Nettreglene åpner for piratsperring"

Dette er et stikk i siden for platebransjen med IFPI i spissen, som har truet Telenor med søksmål om de ikke sperrer Pirate Bay. Telenor har uttalt at dette ikke er aktuelt, og at eventuelt Kripos må komme med regler om fildelingssider skal sperres på lik linje med barneporno. De vil dermed ikke gjøre som for eksempel Danmark, hvor Pirate Bay er sperret for internettbrukerne.

Nettsiden Reddbukta.com har startet et opprop som støtter Telenor i saken, og har fått 2.675 underskrifter.

Ingen portvakt

- Alle som stiller seg bak disse retningslinjene, er tydelige på at de støtter et åpent Internett hvor ulike leverandører får konkurrere fritt om å tilby innhold og tjenester. Det er viktig for internettbrukerne at de kan være trygge på at den internettilbyderen de har valgt, ikke vil opptre som en portvakt for deres internettbruk, sier Jensen.

Dette er rettningslinjene internettleverandørene skal forholde seg til:

1. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning med spesifisert kapasitet og kvalitet.

2. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning som gir adgang til

- å hente og levere innhold etter eget ønske

- å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske

- å koble til utstyr og bruke programvare som ikke skader nettverket, etter eget ønske.

3. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning fri for diskriminering med hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.

Les om:

Nett-tjenester