Norge best i Basware

Norge best i Basware

50 prosent av omsetningsveksten i Basware er norsk. Men selskapet tjener litt mindre enn i fjor.

Driftsresultatet havnet på 4,3 millioner euro i årets tredje kvartal, ned fra 4,7 millioner euro i tilsvarende periode i fjor.

- Vi har investert mye på produktsiden og løsningssiden og forventer langsiktige resultater av det, forklarer administrerende direktør Bjørn Røsten.

Norge utmerker seg

Baswares omsatte for 24,2 millioner euro i tredje kvartal i år sammenlignet med 23,2 millioner euro i samme periode i fjor. Det gir en omsetningsvekst på 4,2 prosent. Norge er blant enkeltmarkedene som bemerker seg mest, spesielt innenfor Saas og efaktura.

- Norge representerer nærmere 50 prosent av omsetningsveksten. Det er først og fremst salget av lisenser og Saas-løsninger som bidrar til omsetningsvekst. I Norge er det spesielt mange offentlige virksomheter som kjører våre skytjenester, sier han.

Han sier også at markedsandelene for Baswares behov-til-betalingsløsninger øker i Norge, og Basware Norge står for den desidert største nasjonale omsetningen i Skandinavia.

- Det innebærer at den norske suksessen er motoren i Basewares skandinaviske vekst og lønnsomhet, sier Røsten.

Overgang til Saas

Saas-salget skal etter planen gi en mer langsiktig inntjening for selskapet.

- Løpende lisensmodeller, som Saas, gir inntekter som fordeles over en lengre periode i motsetning til ved tradisjonelt lisenssalg, sier han.

Han forteller også at etterhvert som bruken av Saas-løsninger for håndtering av efakturaprosessene øker og modnes vil virksomheten oppleve raskere gevinst.

- Delvis på bakgrunn av investering i teknologi og løsninger, men spesielt på grunn av effektiviserings- og kostnadsfordelene løsningene medfører, sier Røsten.

– Salget av SaaS-løsninger har nådd et rekordnivå, noe som vil fortsette å ha en positiv innvirkning på utviklingen av tjenestesalget fremover. Endringen i etterspørselen, som går fra lisenser til SaaS-løsninger, har hittil i 2011 vokst betydelig, noe som vises i den sterke økningen i transaksjonsvolumet, sier Røsten.

Han fortsetter med å si at dette vil styrke Baswares langtidsmål om 50 prosent vekst innen SaaS-løsninger og Connectivity Services.

Nett-tjenester