Norge klar med e-resept

Norge klar med e-resept

E-resept er nå innført i samtlige av landets 737 apoteker, melder Apotekforeningen og Helsedirektoratet.

Tirsdag 5. februar er en milepæl for helse-Norge. Denne dagen tar nemlig apotek i Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane e-resept i bruk, og med det er alle landets kommuner med på laget.

- Alle de 737 apotek i Norge er nå klare til å ta imot e-resepter, og som pasient kan man dermed gå til et hvilket som helst apotek og hente ut reseptmedisinene sine, sier Terje Wistner, direktør for teknologi og e-helse i Apotekforeningen i en pressemelding.

Han sier også at e-resept ikke bare er til fordel for kundene, men også vil bidra til å redusere faren for feilmedisinering og falske resepter. Det er også mye enklere enn før få oversikt over egne aktive resepter med den offentlige tjenesten Mine resepter.

- E-resept gir nedgang i faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldeg kombinasjon av legemiddel, sier Anne-Lise Härter, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Du kan også be om en utskrift med oversikt over dine aktive resepter hos lege eller på apoteket.

Stadig utvikling

Løsningen, Farmapro 5, er utviklet av Apotekerforeningens deleide datterselskap Espire. Den første versjonen ble installert i 2011, og Wistner kan opplyse at det har skjedd mye med utviklingen siden den gang.

Apotekene har på sin side jobbet med å sikre innføring av den nye løsningen i samarbeid med myndighetene og leverandører. De mange erfaringene bidrar til en bedre tjeneste og et bedre produkt.

- Vi vil, sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere, ta med disse erfaringene inn i et arbeide for kontinuerlig forbedring av Farmapro 5 og e-resept som helhet, avslutter Wistner.

Leger kan finne detaljert informasjon om e-resept på nettsidene til Helsedirektoratet.

Se video: En film om e-resept

Helsedirektoratets fakta om e-resept

  • Fra 5. februar er e-resept innført i alle kommuner.
  • Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-reseptar.
  • Apotek og bandasjister ekspederer også gyldige papirresepter.
  • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database (Reseptformidleren).
  • Du får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
  • Helsedirektoratet har ledet prosessen med nasjonal innføring av e-resept, i samarbeid med Apotekforeningen, apotekkjedene og it-leverandører.

(Kilde: Helsedirektoratet.no)