Norske bøker på nett

Norske bøker på nett

I den nye versjonen av den digitale bokhylla Bokhylla.no vil så og si alle bøker utgitt i Norge til og med 2000 være fritt tilgjengelig på nett.

Nasjonalbiblioteket startet for seks år siden en systematisk digitalisering av alle sine samlinger som et ledd i arbeidet med å bevare dem for fremtiden. Samtidig er det også et mål å gjøre tilgjengeliggjøre så mye som mulig av kulturarven fritt på nett.

Bokhylla.no er en viktig del av dette arbeidet.

Bokhylla.no ble først lansert i 2009 som et prøveprosjekt, og ble permanent etter en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor. Da ble det samtidig bestemt at tjenesten skulle omfatte alle bøker utgitt i Norger til og med år 2000.

Digitaliseringsarbeidet har gått for fullt siden avtalen ble inngått. Når den nye, permanente Bokhylla åpnes vil antall tilgjengelige bøker være fordoblet fra 50.000 til 100.000.

Totalt vil den digitale bokhylla inneholde rundt 250.000 bøker når den er komplett i 2017.

Alt på nett

- Når vi åpner den nye Bokhylla.no, vil det være en bokhylle med helt ny funksjonalitet som både gjør det lett å finne frem til bøker og å finne tilbake til dem senere, forteller nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og fortsetter

- Alle bøkene i Bokhylla kan leses i sin helhet, fra perm til perm, på nettet.

Kopinor, som representant for rettighetshavere, er også begeistret for avtalen som legger norske bøker på nett.

- Bokhylla er et viktig kulturtiltak og unik i sitt slag i verden. Ikke noe annet sted er så mange opphavsrettslig beskyttede bøker gjort fritt tilgjengelig for brukerne, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor.

Den nye Bokhylla.no åpnes torsdag 11. oktober av kulturminister Hadia Tajik.

Bokhylla.no
- Bøkene i Bokhylla.no er gratis tilgjengelig for å leses på nett av alle med norsk IP-adresse.
- Bøker som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet kan også lastes ned og skrives ut.
- Forfattere, andre opphavsmenn og forlag blir betalt gjennom den kollektive avtalen som nå er inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor.