Ny HTML-standard under utvikling

Ny HTML-standard under utvikling

Interesseorganisasjonen bak web-en, W3C, har opprettet en ny arbeidsgruppe for videreutvikling av representasjonsspråket HTML.

Arbeidsgruppen er blitt opprettet fordi W3C har konkludert med at web-en trenger et nytt språk for at utviklere skal kunne lage nye og bedre nettsider.

Dagens HTML-språk er i versjon 4.01 og har stått urørt siden 1999. I dag foretrekkes XHTML fremfor HTML. XHTML har de senere årene tatt mer og mer over for HTML. En av årsakene til det er at XHTML gir utviklerne bedre muligheter for å lage mer avanserte nettsider, samtidig som nettleserkompatibiliteten beholdes.

XHTML har muligens gitt utviklerne et bedre verktøy, men problemet med XHTML er at det ikke løser problemene for dem som leverer innhold til nettsidene. En av årsakene til at W3C har bestemt seg for å videreutvikle HTML, er nettopp flere klager fra innholdsleverandører.

Målet er å ha en ny versjon av HTML klar innen utgaven av 2010. En av de viktigste oppgavene til utviklerne bak den kommende HTML-versjonen blir å beholde bakoverkompatibilitet med tidligere utgaver av HTML. Chris Wilson fra Microsoft og Dan Connolly fra universitet MIT skal lede den ny opprettede arbeidsgruppen. W3C er åpen for at flere kan bistå med videreutvikling av web-en og HTML.

Alle som er interessert og som føler at de har noe å bidra med, kan melde sin interesse på w3c.org.

LES OGSÅ: Ny IE7-bug hjelper nettfiskere

Les om:

Nett-tjenester