- Ny vår for epost

- Ny vår for epost

Nettsamfunn og epost vil smelte sammen neste år, tror norske spåmenn.

Halogen er et norsk konsulentfirma som jobber med å utvikle nettjenester. De har blant annet laget Finansportalen, som i år ble kåret til Norges beste nettjeneste av Difi.

To av Halogens brukervennlighetseksperter, Kristian Pålshaugen og Jørgen Dalen, har funnet frem til det de tror blir de viktigste trendene på internett i 2009. Bedre søketjenester, mindre pengebruk og mer mer fokus på sosiale nettverk er gjennomgående.

Her er Pålshaugen og Dalens spådommer om internett anno 2009:

Forbedring fremfor ny design

To tegn i tiden peker begge på optimalisering og videreutvikling av nettløsninger fremfor komplett redesign: Flere innser at selv ikke Rom ble bygget i én iterasjon, samtidig som usikre finansielle tider får mange til å "sminke den gamle hora" for å spare penger. Organisasjoner som kontinuerlig måler og analyserer brukernes atferd vil få overlegent mest "bang for the buck".

Hvorfor: Økt bevissthet rundt måling og analyse sammenfaller med finanskrisen, nå forlanger man større gevinst av hver krone brukt.

Hvorfor ikke: Det er fortsatt et mindretall av de største bedriftene i Norge som gjennomfører kontinuerlig måling og analyse av eksisterende nettløsninger.

Medier gir opp kappløpet om å være (aller) først

Twitter rapporterte om angrepene i Mumbai flere timer før BBC, og var plutselig på alles lepper. Vi tror nyhetshus gir opp å slå grasrota i å være først ute, og heller ser sosiale tjenester som et mulig fortrinn overfor konkurrenter, enn som en trussel mot journalistikken.

Hvorfor: Den store utbredelsen av multimedia-mobiler og sosiale tjenester er en uslåelig kombinasjon når det gjelder hurtig rapportering av hendelser.

Hvorfor ikke: Informasjonen kan være uetterrettelig, jo mer mediene bruker de direkte, dess mer interessant blir det å for personer med en agenda å manipulere mediene.

Mennesker, ikke dokumenter

Kun 20 % av kunnskapen i en bedrift er dokumentert – det meste finnes i hodene til de ansatte. Derfor er det ofte viktigere å finne en person som kan svare på spørsmålet ditt enn å finne et dokument som er løselig relatert til temaet. Også på internett er behovet stort for gode søk etter personer som kan erstatte irriterende treff i katalogtjenester eller 10 år gamle nyheter i en lokalavis.

Hvorfor: Personsøk i offentlige søkemotorer skriker etter bedre løsninger, bedriftssøk er alt for dokumentsentriske og støtter ikke samhandling godt nok.

Hvorfor ikke: Bedrifter mangler gode taksonomier for å støtte gode personsøk, unyttige katalogtjenester vil fortsatt prege trefflistene på internett.

Sosiale tjenester for jobben

Sosiale tjenester har blitt allemannseie, og neste steg er å innse at sosiale medier brukt i bedrifter må være noe annet enn «Facebook på jobben». Vellykkede tjenester viser brukerne «what’s in it for me». Eksempler er wik-ier og bedre personsøk. Personlige blogger, omfattende tag-ing og personlige billedgallerier oppfattes bare som støy og merarbeid for travle ansatte, og fungerer gjerne dårlig i jobbsammenheng.

Hvorfor: Mennesker stiller stadig høyere krav til selvrealisering og trivsel på jobb. Større forståelse av hva som driver mennesker til å bruke sosiale medier gjør en bedre i stand til å velge ut tjenester som faktisk fungerer også i jobbsammenheng.

Hvorfor ikke: Jobb og privatliv har heldigvis fortsatt ikke smeltet helt sammen – mennesker har andre sosiale motiver og drivkrefter på jobb enn i privatlivet.

Epost og nettsamfunn smelter sammen. Les videre på neste side!

Nett-tjenester