.oslo og .troms kan lanseres i år

.oslo og .troms kan lanseres i år

Norge kan bli først ut med nye toppdomener med geografisk tilknytning.

- Det er bra vi ligger i front på noe på it-siden, fleiper kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

I løpet av 2011 vil domenenavnorganisasjonen Icann høyst trolig vedta et endelig rammeverk for å utvide antallet toppdomener. Kleppa har vært frempå i skoa og satt i gang en arbeidsgruppe for å vurdere mulighetene for domener som .oslo, .bergen og .rogaland. Fredag fikk hun overlevert sluttrapporten fra utvalgets leder, seksjonssjef Ørnulf Storm i Post- og teletilsynet.

- Bakgrunnen er ønske om økt konkurranse og innovasjon på nett, sier han.

Norge er det aller første landet som på denne måten er på hugget for å booke inn slike domenenavn med tilknytning til geografi. Storm understreker at de ikke har noe belegg for å si at det finnes «stort behov» for domener som .oslo og .rogaland, men kan heller ikke utelukke det.

Mye uavklart

Interessen for det norske arbeidet har vært stor fra styresmakter i andre land.

- Det er godt å vite at Norge er det første landet som har gjennomført en systematisk analyse på feltet, sier Kleppa, som forteller at de videre nå vil gå grundig gjennom rapporten før eventuelle beslutninger spikres.

Det er dog mye som er uavklart. Det er ikke avgjort hvorvidt privatpersoner nå skal få lov til å registrere toppdomener – dags dato må man ha organisasjonsnummer for å registrere .no, som tilhører Norge, fra Norid.

Det er heller ikke sikkert Norid får «agenturet» for drift på de lokale domenene, selv om det understrekes at driften av .no skjøttes godt. Ifølge Storm vil det i all hovedsak være opptil de driftsansvarlige av domenet å avgjøre om også privatpersoner skal få glede av de nye domenene.

- Det vil være opp til markedet, det er snakk om utlysning av visse kriterier, som vi rapporten har valgt å kalle en skjønnhetskonkurranse som er åpen for alle type aktører som ønsker å drifte en registerenhet. Vi har ikke tatt stilling til om noen skal eksluderes, vi foreslår en slags anbudskonkurranse med kriterier basert på hva en vil vurdere utfra, sier Storm.

Utfordring for Bergen

Arbeidsgruppas anbefaling i den rundt 80 sider lange rapporten er å regulere det hele i en forskrift og gjennom en egen avtale mellom registrering for nytt toppdomene og norske myndigheter. Samferdselsdepartementet foreslås som øverste beslutningsmyndighet for introduksjon av nye grafiske toppnivådomener av nasjonal betydning.

- I New Jersey finnes det et fylke som heter Bergen og det finnes så vidt meg bekjent flere byer som heter Oslo. Hvordan skal man forholde seg rettighetsspørsmål relatert til dette?

- Når det gjelder Oslo, er det hovedstaden vår, så der har vi enerett. Men det er usikkerhet rundt Bergen, Icann vil nok oppfordre til eventuelt samarbeid. Det er også et spørsmål knyttet til hvordan bynavn som kan være varemerker skal driftes, sier Storm.

Det er satt opp en egen blogg der det hele kan debatteres

Les om:

Nett-tjenester