Pasientene slipper å kjøre langt

Pasientene slipper å kjøre langt

Sykestuene i Finnmark kobles på nordnorsk nett med videokonferanse.

Nå samles Helse-Finnmark med videokonferanse. Gjennom ”sykestue-prosjektet” ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har sykestuene i Alta, Nordkapp, Båtsfjord og Vadsø siden 2006 hatt mobilt videokonferanseutstyr koplet opp mot lokalsykehusene i Hammerfest og Kirkenes.

Nå er også sykestuene i Karasjok og Lakselv på vei inn i det samme nettet, som skal gjøre det lettere for helsepersonell å samhandle over avstand. Det skal igjen gjøre det lettere å behandle flere pasienter lokalt.

13. juni ble det sendt 120 kilo med telemedisinsk utstyr til sykestuene i Lakselv og Karasjok. Snart er 6 av de 16 sykestuene i vårt nordligste fylke koplet sammen med sykehusene i ett videonett, skriver NST på sin hjemmeside.

Flyttbar

Utstyret gir blant annet akuttmottakene i Tromsø og Kirkenes muligheten til å fjernestyre kamera i taket på sykesstuene, slik at de får direktesending fra akuttsituasjoner og får overført vitale data som puls, blodtrykk, temperatur og oksygennivå i blodet. På den måten kan akuttlegene på AMK-sentralene hjelpe til når for eksempel sykestua i Båtsfjord får inn folk som er skadet etter en ulykke.

- I utgangspunktet har vi ikke utviklet noen ny teknologi for å sette sammen denne løsningen. Vi har kjøpt inn flyttbare stativer og satt det sammen med utstyr som kamera, fjernkontroll og tv-skjerm. Så har vi koplet det sammen med Vake-teknologien her fra NST som gjør at AMK-sentralene kan fjernstyre kameraet på sykestua for å få full oversikt, forteller prosjektleder Eirik Øvernes.

Les mer på nettsiden til NST .

Nett-tjenester