Polycom på partnerjakt

Polycom på partnerjakt

Polycom har byttet ut den nordiske ledelsen og jakter på nye partnere som kan hjelpe til i konkurransen mot Cisco og Tandberg.

Polycom styrket i fjor samarbeidet med Microsoft, HP og IBM og annonserte en ny strategi bygget på videokonferanser levert som tjenester over nettskyen.

Målet er å ta andeler i markedet for unified communication- og telepresence-systemer, og demme opp for konkurransen fra Cisco som kjøpte konkurrenten Tandberg på våren i fjor.

- Vi er den største uavhengige aktøren innen videokonferanser. Nå vil vi utvide kanalen for videokonferanse og telefoni videre, sier Mikael Karlström, ny nordensjef i Polycom.

11 nye partnere

Polycom tidligere har fokusert mest på telefoni og videokonferanser, men beveger seg mer og mer i retning unified communication og samarbeidsløsninger.

- Nå trenger vi systemintegratører som kan håndtere dette også som tjenester, sier Mikael Karlström, som har fartstid fra blant annet Ericsson, Cisco og Verizon.

På partnersiden jobber selskapet fra før med partnere som Videra og Avikom, som fokuserer på små og mellomstore bedrifter.

Selskapet inngikk nylig en avtale med HP som ny systemintegratør og driftspartner, og jobber i tillegg med å få på plass flere nye partneravtaler. Karlström forteller at selskapet leter etter tre partnere hver av de tre kategoriene systemintegratører, løsningsleverandører og videokonferansespesialister.

Målet er til sammen inntil 11 nye partnere i Norge innen utgangen av 2011. Spesielt helse og utdanning er interessante områder. Selskapet har også opprettet et demosenter i Stockholm, som vil åpne i juni i år.

- Vi er på jakt etter flere eksperter som kan håndtere de små, lokale kundene, og prøver å finne en god miks mellom det regionale og det globale, sier Karlström.

- Kundene må ha valgmuligheter. Derfor trenger vi partnere av ulik størrelse og med ulik dekning, bredde og dybde. De må ha kompetanse og vilje til å vokse, og må kunne samarbeide med andre aktører, sier Karlstrøm.

Ny ledelse

Polycom i Norden har det siste året gjennomgått store endringer.

I september forlot svenske Anders Palmgren stillingen som Polycoms salgssjef for Nord-Europa som følge av uenigheter med ledelsen, og i november gikk Flemming Graversen og Stig Mortvedt fra stillingene som nordisk kanalsjef og norgesansvarlig for å lede Videras satsing i Norge.

Christer Ekqvist, Sales Specialist innen Unified Communication, har så langt hatt ansvar for selskapet i Norge.

- Vekststrategien er klar for Norge, og vi har fått god respons på den, sier han.

Ekqvist har så langt fått støtte av Danmark Sverige, men i løpet av februar skal en ny norsk salgsansvarlig og partneransvarlig være på plass.