Raser mot sitt eget selskap

Raser mot sitt eget selskap

- Jeg savner Opera og jeg savner de ansatte. Men retningen selskapet går i nå hadde ikke passet meg. Gründer og storeier Jon Stephenson von Tetzchner tar bladet fra munnen.

Jon Stephenson von Tetzchner er gründer og ledet Opera Software frem til 2010. Han studerte informatikk ved Universitetet i Oslo. Men ved Telenors forskningsavdeling på Kjeller startet han og Geir Ivarsøy i 1992 et prosjekt som førte til utviklingen av en ny nettleser, som fikk navnet Opera.

God for flere hundre millioner kroner pakket von Tetzchner snippesken og flyttet til Boston i USA hvor han er på jakt etter nye teknologiske eventyr.

Men det er en nedstemt gründer på telefonen fra Boston som observerer hva som skjer med det som en gang var hans selskap.

- Jeg må innrømme at jeg syns det er trist å se hva som skjer med Opera, sier han og fortsetter:

- Ikke bare er jeg uenig i de strategiske veivalgene ledelsen nå tar. Men jeg blir trist av hvordan selskapet behandler de ansatte. Det skal være gode grunner til å la folk gå. Jeg mener en atmosfære hvor så mange må gå, eller slutter mer eller mindre frivillig, er uheldig både for innovasjonen og de ansatte. Dette er veldig langt fra det jeg stod for. De ansatte er en avgjørende ressurs og har vært avgjørende for det selskapet har oppnådd.

Jon Stephenson von Tetzchner sier at siden han sluttet som toppsjef i selskapet har det vært mindre fokus på investeringer i produktene og kjernen av Operas teknologi. Og at selskapet opplever en betydelig turnover på ansatte.

- Det som har skapt Opera er fokuset på teknologiutvikling. Når konkurransen øker mener jeg man må øke innsatsen, ikke gjøre det som nå skjer, redusere.

- Mindre innovasjon

Den tidligere Opera-sjefen forteller at selskapet siden den spede starten i 1992 har tiltrukket seg mange gode teknologer, blant andre dagens teknologidirektør Håkon Wium Lie, fordi Opera har vært kjent for å være et innovativt selskap.

- Vi prøvde ut nye veier og har vært med på å skape standarder, det kan ikke selskapet lenger gjøre. Det er ikke lurt å gjøre seg avhengig av konkurrentene når det gjelder koden, mener han.

Jon S. von Tetzchner nevner Netscape som et eksempel. Nettleserne bygget alt fra siden versjon 6 på open source-koden til Mozilla (Firefox). Selskapet hadde en dominerende posisjon på midten av 1990-tallet med mistet etter hvert sin popularitet. Ikke minst ble de presset av Microsofts Explorer som ble distribuert med Windows.

Opera er et lite stykke norsk it-historie.

- Det samme gjelder Nokia da de valgte å gå med Webkit. Du kommer aldri inn i varmen når konkurrentene kontrollerer koden og da har du ikke lenger kontroll på hvor du går, fortsetter Tetzchner.

Han er bekymret etter de siste ukers teknologiske veivalg hvor Opera-ledelsen valgte å droppe selskapets egen nettlesermotor Presto til fordel for Webkit (se faktaboks). Det har skapt uro blant selskapets egne ansatte og tidligere ansatte.

Ledelsen i Opera hevder blant annet at selskapet i dag har for mange integrasjoner å forholde seg til i mobilmarkedet.

- Jeg mener det er feil. Da sier man samtidig at ikke desktop lenger spiller noen rolle, eller for eksempel tv-en. Poenget er at man uansett gjør seg avhengig av Apple og Google og deres goodwill. Men deres fokus vil først og fremst være å bygge opp egne kundebaser. Det er ikke naturlig å forvente at de strekker seg særlig langt for å tilfredsstille Operas valg i fremtiden.

- Men Opera kan vel fortsatt velge sin retning innen miljøet rundt Webkit?

- Når du konkurrerer i et marked er det en fordel å ha kontroll på kjernen og ikke bruke den samme som konkurrenten. Webkit kjører knallhardt og det er vanskelig å få til endringer.

- Mister kontrollen

Von Tetzchner sier det blir dyrt å gå en annen vei enn resten av miljøet fordi man da må bruke ytterligere resurser på ny utvikling, dermed er man like langt kostnadsmessig og bundet til retningen miljøet går.

- Den retningen vil styres av Apple og Google og det blir vanskelig for Opera å differensiere seg.

>- Savner du å sitte i ledelsen i Opera?

- La meg si det slik, jeg savner Opera som selskap og jeg savner de ansatte. Men retningen selskapet nå går hadde ikke passet meg.

Han mener det lenge har vært splid i aksjonærgruppen i selskapet. Noen, inkludert von Tetzchner selv, ville bygge sten for sten og ha en organisk vekst. Andre er, som han sier, mer interessert i å bygge et selskap for salg gjennom oppkjøp og kostnadsreduksjoner.

- Det kan hende de nå blir mer attraktive for salg. Men jeg mener det er større verdier i nettleseren som nå har 300 millioner bruker. Vi hadde en ambisjon om å 500 millioner dette året. Men får å få det til må man investere i kjerneproduktet.

- Det betyr ikke at jeg er i mot reklameløpet. Men man kunne tatt dette veldig mye lenger med egen teknologi. Så får bare tiden vise hva som skjer med de grepene som nå gjøres, legger han til.

- Bør Opera slippe Presto som open source?

- Det kan godt være at folk vil syns det interessant, men det endrer ikke veivalget som nå er tatt for Opera.

Opera Software

 • Grunnlagt i 1995 av Jon Stephenson von Tetzchner and Geir Ivarsøy på grunnlag av et nedlagt Telenor-prosjekt. Opera nettleseren ble raskt populær, mye på grunn av sin raske og unike renderingsmotor Presto.
 • Registrert på Oslo børs 11. mars 2004.
 • Jon S. von Tetzchner trakk seg som administrerende direktør i 2010 til fordel for nåværende administrerende direktør Lars Boilesen. Tetzchner forlot selskapet i juni 2011. Han har siden solgt mye av aksjene sine, og eier nå ca 5 prosent av selskapet.
 • Medgründer Geir Ivarsøy døde av kreft i 2006.
 • Opera har kjøpt en rekke andre selskaper siden 2010: Admarvel Inc ble kjøpt i januar 2010, Fastmail.FM i april 2010, Handster i september 2011 og nå nylig Skyfire som ble kjøpt i februar 2013.
 • Selskapet har satset stadig mer på mobil siden den første versjonen av Opera for mobiltelefoner ble lansert i 2005. Mobil står nå for størsteparten av selskapets inntekter, og har per Q4 2012 en brukerbase på 229 millioner på sin mobilløsning.
 • Inntekten reflekterer mobilsatsing, og Opera hadde en inntekt på 335 millioner kroner i Q4 2012, mot 240 millioner kroner i Q4 2011.
 • I januar annonserte selskapet overgang fra egen grunnteknologi (Presto) til Webkit. Dette valget har ført til reaksjoner fra både teknologikyndige kunder og ikke minst ansatte.
 • Webkit er en gren av KHTML og KJS-bibliotekene fra open source-prosjektet KDE. Webkit brukes i blant annet nettleserne Safari og Chrome.
 • Som en følge av teknologiskiftet har Opera lagt ned Presto-avdelingen, og omlag 90 utviklere over hele verden har fått sluttpakker.
 • Teknologiskiftet har også satt i gang nye rykter om at selskapet gjøres klart til salg.

Les om:

Nett-tjenester