Rekordmye ulovlig nedlasting

Rekordmye ulovlig nedlasting

Flere laster ned ulovlig enn noen gang før, og flere kommer til å gjøre det.

En ny britisk undesøkelse bekrefter det mange aner. Ulovlig nedlasting øker.

Det haster med nye forretningsmodeller, mener medieanalytiker, mens musikkbransjen synes internettleverandørene kan gjøre mye mer for å få has på den ulovlige virksomheten.

Sosiale nettverk bidrar til å øke også den legale omsetningen av musikk på nettet, samtidig som stadig flere er mindre bekymret enn før for de juridiske følgene av å laste ned ulovlig. Det viser undersøkelsen fra Entertainment Media Research som er gjort blant 1700 respondenter.

Fire av ti

I den årlige undersølesen, Digital Music Survey, oppgir 43 prosent av de spurte at de har lastet ned musikk ulovlig, mot 36 prosent i 2006. Bare 33 prosent av de spurte svarte at risikoen for bli oppdaget, med de rettslige følger det måtte få, gjør at de lar være å laste ned musikk. I 2006 var tilsvarende tall 42 prosent. Hele 18 prosent ønsker å laste ned mer på ikke-autorisert vis.

I rapporten hevdes at et prisfall på cd-er i butikkene har bidratt til mindre interesse for lovlig digital nedlasting, fordi den økonomiske fordelen av dette synes minimal. Analytikerne mener at mer differensiert prising vil føre til økt interesse, for eksempel om eldre musikkutgivelser musikk ble billigere i forhold til nye.

Den britiske platebransjens organisasjon, BPI, hevder at industrien alene ikke kan løse problemet, men trenger hjelp fra internettleverandørene. Det er essensielt for at bransjen skal overleve at opphavsretten får god nok beskyttelse, mener BPI.

Et lyspunkt, også for musikkbransjen, er at de sosaisle nettverkene gjør at flere oppdager ny musikk. Ifølge Digital Music Survey oppgir halvparten av de spurte at de oppdager ny musikk gjennom nettverk som Bebo og MySpace. En av fem sier dette har stor innvirkning på hva slags musikk de kjøper. En av tre oppgir at de jevnlig kjøper cd-er eller laster ned musikk oppdaget på denne måten, skriver The Guardian.

Nett-tjenester