Setter mobilitet i kontekst

Setter mobilitet i kontekst

Citrix entrer mobilitetsmarkedet med betraktelig tyngde, og satser på kontekstbaserte nettverk og sandkasse for å beskytte virksomhetens data.

Den fortsatt ferske trenden med mobilitet i enterprise går for fullt, og det er ingen antydning til at markedet for løsninger for BYOD (Bring Your Own Device) eller COPE (Corporate Owned Personally Enabled Devices) blir mindre aktuelt i 2014.

Nå har virtualiserings- og Saas-kjempen Citrix entret markedet, og selskapet bringer betraktelig tyngde og erfaring inn i et nytt område som fortsatt er preget av en klype usikkerhet blandet med en dose gründermentalitet og en kopp ferske aktører.

Frihet og fleksibilitet

Mobilitet i enterprise er en forbrukerdrevet markedstrend, hvor privat-eide smartenheter har funnet veien inn i virksomheten via ansatte. Trenden står i rake motsetning til tradisjonell virksomhetsdrift hvor det er bedriften som bestemmer og velger hvilke verktøy de ansatte skal bruke.

Det er liten tvil om at mobilitet på mange måter gjør hverdagen enklere. Det å slippe å trekke rundt på en forholdsvis tung bærbar pc og istedet ha et nettbrett under armen er med rette et svært attraktivt alternativ for mange. Når ansatte i tillegg selv har kan velge eget arbeidsverktøy, gir dette en følelse av frihet i tillegg til fleksibiliteten som kommer med muligheten til å være «tilstede på nett» til nærmest sagt enhver tid.

Samtidig gir trenden hodebry for virksomhetene som er blitt nødt til å omfavne forbrukerteknologi og finne måter å sikre tilgang til sine systemer og unngå å miste kontroll over kritiske data. Barrierene er sikkerhet, legacyprogramvare og utfordringer med å støtte forskjellige mobile operativsystemer på en tilfredsstillende måte.

De ansattes frihet og fleksibilitet kommer derfor med en pris som virksomhetene må betale, og utfordringene er såpass store at de krever smarte løsninger for tilgang og kontroll. At det på kort tid er kommet en rekke løsninger fra nesten like mange aktører som lover å løse utfordringene er et tydelig tegn på at det finnes et reelt og viktig behov for mobilitetskontroll i enterprise.

Utfordres av selvvalg

Mobilitet er ikke bare fuzz og buzz uten næringsinnhold. Mens frihet og fleksibilitet er viktige stikkord for de ansatte, er muligheten for økt samhandling og derav følgende produktivitet en potensiell gullgruve for virksomheten.

En fersk global undersøkelse fra Citrix, gjennomført i forbindelse med lanseringen av selskapets løsninger for mobilitet og nettsky, understøtter viktigheten av mobilitet i enterprise, og seks av ti virksomheter hevder at å tilrettelegge for mobilitet nå er det viktigste tiltaket de gjør for å styrke egen konkurransekraft.

- Det er interessant å se at mange prioriterer å måle hvilken påvirkning mobilitet har på produktivitet og tilfredshet med arbeidsplassen, kommenterer Knut Alnæs, norgessjef i Citrix.

Halvparten av respondentene i Citrix-undersøkelsen oppgir at de har innført progranmvare for å støtte mobile enheter. Av disse er valget mellom MDM (Mobile Device Management) og MAM (Mobile Application Management) fordelt på midten, med omtrent halvparten på hver side. Men kanskje det viktigste funnet i undersøkelsen, med tanke på planlegging av mobilitetsstrategi, er at syv av ti har lagt til rette for at ansatte kan jobbe med valgfri maskin og smartenhet.

Dette poenget er viktig av den enkle grunnen at dersom de ansatte kan velge verktøy selv, så økes behovet for å støtte ulike mobile systemer fra sentralt hold betraktelig.

- Mange tror det er en større utfordring å støtte brukerne uansett tid, sted og enhet enn det virkelig er. Om viljen til endring er på plass er overgangen til sikre mobile arbeidsformer enklere enn man tror, mener Alnæs.

Med sikkerhet i sandkassen

Simon Gulliford, markedssjef for nettsky i EMEA-regionen i Citrix, var en av foredragsholderne på Citrix Mobility-lansering og konferanse i Oslo i desember. Han var på plass for å presentere og snakke om Citrix Netscaler, maskinvaren som ligger i bunnen av selskapets satsning på nettsky, mobilitet, sikkerhet, lastbalansering og applikasjon i kombinasjon med BYOD-porteføljen Xenapp- desktop og mobile.

Han mener utviklingen innen mobilitet og det relaterte området vi kaller nettsky har gått så fort, at mange nok føler at det er vanskelig å følge med eller til og med at de har mistet kontrollen over egen infrastruktur.

- Det kan være skremmende for it-avdelingen å se alle disse ukjente enhetene som dukker opp på virksomhetens nettverk, sier Gulliford.

Likevel tror han av ideen om at it-avdelingen faktisk har mistet kontrollen de tidligere har hatt, er overdrevet selv om omfanget uten tvil er blitt større. Dessuten er det fortsatt mulig å låse ned alt, noe mange kjenner til fra sikkerhetspolicy som for eksempel låste bruk av USB-port eller cd-spilleren på virksomhetens arbeidsstasjoner.

Men med BYOD og mobilitet har jo de ansatte en forventning om at enterprise-applikasjoner og tilgang til disse og relevant bedriftsinformasjon skal fungere slik de er vant med hjemmefra. Utfordringen med mobilitet handler ikke bare om kontroll, som også kan virke mot sin hensikt.

- I ett tilfelle ble nettbrettet mitt overtatt av en sikkerhetsapplikasjon da jeg koblet meg opp mot bedriftsnettet et sted jeg jobbet, forteller Gulliford.

Plutselig var han nødt til å taste passord for å låse opp enheten, og hver gang han skulle åpne en applikasjon. Nettverk var bare tilgjengelig mot bedriftens VPN, og flere applikasjoner var låst for bruk.

- Det var helt forferdelig å bruke, det verste jeg har sett, sier Gulliford lattermildt.

Det sier nesten seg selv at det ikke tok lange tiden før han resatte enheten, og unnlot å bruke den på jobben mens sikkerhetsapplikasjonen var på plass i bedriften.

Da er det bedre med løsninger som beskytter virksomhetens data, og skiller mellom jobb og privat.

- Med løsninger som er innebygget i for eksempel Citrix Netscaler Gateway i kombinasjon med Xenmobile, så er det bare nødvendig å opprette en liten sandkasse i et hjørne av enheten. Da kan brukeren gjøre det han vil på resten, mens bedriftens data og applikasjoner er trygt adskilt fra resten, mener Gulliford.

Dersom løsningen også tilbyr single sign-on, er det nok å logge seg på én gang, og alle de dyrebare bedriftsapplikasjonene bare virker, alt inkludert.

Anbefaler kontekstbasert tilgang

Gulliford mener at den beste måten å sikre data i mobilitetstrenden og samtidig sørge for at brukervennlighet, frihet og fleksibiliteten ivaretas er gjennom kontekstbaserte nettverk.

Eksempel på kontekstbasert tilgang er at man for eksempel kan sjekke jobb-epost på Iphonen så sant enheten ikke er jailbreaket, eller at man kan sjekke den nye finansrapporten på farten, men at du ikke kan laste ned og lagre dokumentet lokalt på mobilen. Nok et eksempel er at enterprise-applikasjoner er tilgjengelige, men at funksjoner som for eksempel utskrift ikke lar seg gjøre dersom man er koblet til virksomheten via et offentlig (ikke-trusted) eller åpent nettverk.

- Kontekstbasert sikkerhet kan virke komplisert, men det handler egentlig bare om å gjøre ting enkelt for brukeren. Det er det som er hemmeligheten for å lykkes med mobilitet, avslutter Gulliford.