Skal levere videoløsning

Skal levere videoløsning

Atea skriver rammeavtale om levering av videokonferanse til Hordaland fylkeskommune

Atea AS har fått en rammeavtale på levering av Tandberg videoløsninger til Hordaland fylkeskommune. Avtalen har en estimert verdi på 15 millioner kroner over 3 år, med mulighet for forlengelse.

Atea ble valgt som leverandør av videoløsninger etter en anbudskonkurranse der selskapet kom ut som den leverandøren med høyest score på tildelingskriteriene: rådgivning, produktkvalitet og pris.