Slakter politiske nettsteder

Slakter politiske nettsteder

Partienes nettsider oppfyller ikke offentlige krav til tilgjengelighet. Senterpartiet er verst.

Tilgjengeligheten til politiske partiers nettsider er fortsatt for dårlig. Dette til tross for at partiene bruker nettet som kommunikasjonskanal mer enn noen gang, viser en ny undersøkelse fra Helsedirektorat og Difi.

- Tilgjengelighet handler om å møte brukerne på deres egne premisser. Her har de politiske partiene med sin viktige samfunnsrolle et spesielt ansvar. Derfor burde disse nettsidene vært betydelig bedre, slår direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fast.

De politiske partiene oppfyller ikke offentlige krav til tilgjengelighet, og har ikke blitt særlig bedre to år etter en tilsvarende undersøkelse. Kun fire partier har fremgang, mens resten står på stedet hvil.

- Dette betyr for eksempel at blinde, svaksynte og mennesker med lesevansker fortsatt utelukkes fra å sette seg inn i partienes standpunkter på nett. Uten god tilgjengelighet faller noen grupper utenfor debatten og den demokratiske prosessen, sier avdelingsdirektør Toril Bergerud Buene i Helsedirektoratet.

Her er de beste

Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Venstres nettsted oppnår høyest score på tilgjengelighet av partiene som er representert på Stortinget. KrF er det partiet som har hatt størst fremgang siden første gang testen ble utført i 2005.

- Selv om vi ser at enkelte partier har bedret tilgjengeligheten, er det dessverre slik at de beste fra 2007 står på stedet hvil. Dette er uheldig når politikerne i økende grad bruker nettbaserte kommunikasjonskanaler for å få budskapet ut til publikum, sier Bergerud Buene videre i meldingen.

Senterpartiet ligger på jumboplass i tilgjengelighetstesten, men medierådgiver Lars Gjemble i Senterpartiets Stortingsgruppe sier partiet har vært uheldig med tidspunkten testen ble gjort.

- Jeg har et veldig enkelt svar til dette. For ti dager siden fikk vi nye nettsider som er tilpasse personer med spesielle behov. Nå kan man for eksempel skifte både fargebakgrunn og skriftstørrelse - om man har behov for det, sier Gjemble.

Hos Høyre, som også kom dårlig ut i testen, sier man også at man i den senere tid har gjort sidene bedre.

- Dette skal vi komme til bunns i, sier informasjonssjef Hanne Bjerknes og fortsetter: - Jeg har sett undersøkelsen og er litt spent på når den ble gjennomført. Vi har nemlig nylig gjort en del endringer. Blant annet kan nå all tekst bli lest opp, for de som har behov for det.

Poengscore i prosent:

Parti

Tilgjengelighetsindikatorene

Tydelig forbedring i forhold til 2007

Unge Venstre

74 %

Nei

Unge Høyre

66 %

Ja

Kristelig Folkeparti

66 %

Ja

Venstre

66 %

Nei

Fremskrittspartiet

60 %

Ja

Fremskrittspartiets Ungdom

57 %

Nei

Arbeiderpartiets Ungdomsfylking

54 %

Nei

Arbeiderpartiet

51 %

Nei

Sosialistisk Ungdom

51 %

Nei

Høyre

46 %

Nei

Senterpartiet

41 %

Nei

Kristelig Folkepartis Ungdom

34 %

Nei

Senterungdommen

34 %

Nei

Kilde: Aletheia Kommunikasjon

Nett-tjenester