Slik brukes videomøter i helse-Norge

Slik brukes videomøter i helse-Norge

Fornyingsministeren imponert over kreativ bruk i det offentlige.

En uheldig oljeplattformarbeider har fått seg et stygt kutt. Men hvor alvorlig er det? Er det akutt nok til at det bør sendes ut et Sea King-redningshelikopter for transport, eller er det bare å sy sammen og avvente til neste gang Sikorsky-helikopteret kommer på sin vanlige ferd for å slippe av neste skift og hente forrige?

Statoil har et akuttmedisinsk samarbeid med Haukeland sykehus i Bergen som løser usikkerhetsmomentet i akuttsituasjoner som skissert over. Tradisjonelt sett har det blitt brukt telefon til slikt, men telefon er sjeldent godt nok til å stille en mest mulig korrekt diagnose. Nå er det videokonferanse som gjelder.

- Vi har brukt dette flere ganger for å hjelpe sykepleiere på norsk sokkel. Det å kunne se pasienten og får gjort en distansevurdering åpner for andre måter å stille diagnose på, sier overlege Guttorm Brattebø ved sykehusets akuttmedisinske kommunikasjonssentral.

Samarbeidsavtalen Statoil har innledet med dem har gitt sykehuset mersmak. Sykehuset vil gjerne eksperimentere videre med bruk av videokonferanse i akuttsituasjoner.

- Vi har planer om å få til en prøveordning med noen av legevaktene i vårt distrikt, sier Brattebø.

Enkelte legevakter har allerede videokonferanseutstyr, men ikke til slik bruk, kan han informere om.

- Vi vil bruke det i førstelinjetjeneste.

Fjerntolking

Minister i Fornyingsdepartementet, Rigmor Aasrud, sitter pent plassert i venstre hjørne av et av T3-konferanserommene i Tandbergs lokaler på Lysaker. Hun har hørt hva Brattebø har sagt. Via videokonferanse. Hun liker det hun hører.

- Det er mye fremtid i det dere driver med, kommenterer Aasrud.

Statsråden har blitt invitert av Tandberg for å få en demonstrasjon av hvordan videokonferanse kan fornye det offentlige. Tandberg har særlig valgt å trekke frem helsesektoren, som utgjør tre av fire caser som blir vist frem til ministeren, som seg hør og bør via videkonferanse. Aasrud får også høre erfaringene til Bjørn Almaas, rådgiver for drift og utvikling i Nav.

Fra å bruke videokonferanse til regionalmøter, konvergenskonferanser og lederkonferanser, har bruken nå begynt å bli kreativ hos Nav.

- Vi har for eksempel bildetolkeprosjektet, sier Almaas.

Eget studio

I prosjektet oversetter tegnspråktolkene fra tekst til gestikulering via videokonferanse. Det gir vesentlige ressursbesparelser. I Norge er det en lovbestemt tolketjeneste. Da tolker tidligere ble rekvirert, måtte de sette seg i bilen, kjøre til hvor enn det var behov, tolke, og så sette seg inn i bilen og reise tilbake.

- Nå har vi eget tolkestudio, og kan tolke der og da, sier Almaas.

Men Nav prøver også lykken utenfor tradisjonelle møterom og studioer. De tester også videokonferanse hos sine bilsentre, der biler for funksjonsnedsatte skreddersys og tilpasses.

- Vi snakker direkte med verkstedet via videokonferanse og kan godkjenne endringer uten å måtte dra fysisk bort, sier Almaas.

Fremover ser han for seg at samhandlingen med helsevesenet og Norsk Helsenett forbedres.

Logoped over videokonferanse på Sunnaas, og Aasrud ber det offentlige ta grep. Les mer på neste side!

Nett-tjenester